Sveriges välstånd tros rasa

Human Development Index (HDI) är ett index som tas fram av FN och som används för att jämföra välståndet i olika länder, på samma sätt som bruttonationalprodukt (BNP). Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd hävdas HDI ge en mer komplett bild, eftersom det är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

2010 låg Sverige på en femtonde plats bland världens rikaste länder, men redan 2030 spås Sverige hamna allra sist på listan (plats 45), under länder som Kuwait, Mexico, Costa Rica och Libyen, och därmed vara på gränsen till att bli ett u-land.

2030 år kommer Japan ha högst HDI i världen. Detta trots att Japan har en åldrande befolkning och tar emot ytterst få invandrare. Märkligt.

-Pettersson inser att om regeringens mål är att göra oss till ett u-land så är de på god väg att lyckas.

HDI 2010

HDI 2030

6 thoughts on “Sveriges välstånd tros rasa

  1. Det får rätt dramatiska effekter att ta in en miljon från stamkulturer och Talibanländer. Nivån sjunker dramatiskt på hälsa, utbildning och förädlingsvärde. Ser inte bra ut.

Kommentera