Fortsatt etnisk diskriminering

Försvarsmakten anordnar just nu en slags prova på utbildning för arbetslösa ungdomar mellan 19-24 år.
Utbildningen är en slags förberedande militär utbildning och är ett gemensamt initiativ från Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten.
500 ungdomar i Sverige kommer att fördelas på förbanden I19 i Boden, Lv6 i Halmstad, Sjöstridsskolan i Karlskrona och P4 i Skövde. Utbildningen är 10 veckor lång.
Under utbildningen finns det möjlighet för ungdomarna att komplettera gymnasiebetygen så att de blir behöriga för GMU (Grundläggande Militär Utbildning).
Ersättningen under utbildningen utgörs av fri kost och logi, 4 fria hemresor och Aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen.

Nu är tyvärr utbildningen inte öppen för alla ungdomar. För att få delta måste du vara svensk medborgare, men han din bakgrund i ett land utanför EU.

Vore trevligt att någon gång få se ett initiativ som på motsvarande sätt bara riktar sig till svenska ungdomar, men så lång räcker väl inte Myten Ullenhags pengar.

One thought on “Fortsatt etnisk diskriminering

  1. Å andra sidan får du se det positiva i det hela. Våra ungdomar har utbildats till kanonmat under många år. Nu är det några andras ungdomar som skall bli kanonmat.

Kommentera