Ett Norrbotten för alla

Denna är ännu en i raden av folkuppfostringskampanjer á la ”Vi gillar olika”. Det av Heidenstam benämnda ”andens tattarfölje” har återigen utmärkt sig genom en kampanj som inte förefaller att vara riktad till sunt tänkande vuxna människor men till barn i förskolan.

Citat: ”Nu har Kurirens kampanj dragit i gång på allvar. Vi börjar med att pejla läget bland norrbottningarna. 1. Ställer du upp på Ett Norrbotten för alla? 2. Vad vill du att vi ska berätta om i artikelserien?” På tre sidor låter man så 50 norrbottningar besvara frågorna och samtliga svarande presenteras med en bild.
 
Nej – vi ställer inte förbehållslöst upp på ”Ett Norrbotten för alla”. I den mån att det finns arbetskraftsbrist, välkomnar vi självklart utbildade människor med tillräckliga språkkunskaper som både kan och vill arbeta, försörjer sig själva och sin familj, är laglydiga och inte ställer krav på särbehandling. Likaså, människor som enligt internationella konventioner utgör flyktingar men däremot inte alla världens människor som söker en bättre ekonomisk standard på vår bekostnad. Inte heller kriminella som flytt undan rättvisan, unga män som flyr undan värnplikten i sina hemländer (samtidigt som vi sänder dit våra soldater för att dö), icke integrerbara, analfabeter, bidragstagare, pizzabagare, krigsförbrytare, bilbrännare, stenkastare, våldtäktsmän, pedofiler, mördare, bedragare, jihadister, muslimska fundamentalister, kravmaskiner, o s v, o s v.
 
Alla betyder ju 100 procent och ”Ett Norrbotten för alla” kan då omformuleras som:
 
Ett Norrbotten för alla ekonomiska lycksökare
Ett Norrbotten för alla ointegrerbara
Ett Norrbotten för alla analfabeter
Ett Norrbotten för alla bidragstagare
Ett Norrbotten för alla pizzabagare
Ett Norrbotten för alla kriminella
Ett Norrbotten för alla krigsförbrytare
Ett Norrbotten för alla bilbrännare
Ett Norrbotten för alla stenkastare
Ett Norrbotten för alla våldtäktsmän
Ett Norrbotten för alla pedofiler
Ett Norrbotten för alla mördare
Ett Norrbotten för alla bedragare
Ett Norrbotten för alla jihadister
Ett Norrbotten för alla muslimska fundamentalister
Ett Norrbotten för alla kravmaskiner
o s v
 
Var det sådana som N-K avsåg när de definierade folkuppfostringskampanjen? Vissa borgerliga tidningar har tyvärr förfallit så mycket att de har börjat att använda metoder som var vanliga i bl a DDR.

….

-Pettersson tackar Nostradamus i norr för detta inlägg och bilagorna nedan och undrar stilla hur fan det ska gå – norrbottningarna som knappt kan hålla sams med samerna…

NK 2012-11-16[1]             NK 2012-11-17[1]          NK 2012-11-20[1]

2 thoughts on “Ett Norrbotten för alla

Kommentera