Iran

Av Pettersson som idag presenterar land nummer fyra i serien om hur ”fredens religion” islam behandlar kristna i olika islamska länder. Kristna valdes för att kristendomen är världens största religion och för att det är enkelt för var och en att jämföra med hur den ”intoleranta och rasistiska” kristna västvärlden behandlar muslimer som flyttat hit.

Land fyra är Iran som tidigare kallades Persien. Etniska perser är muslimer per definition, så de som konverterar till kristendomen betraktas som avfällingar. Nästan all kristen verksamhet är olaglig; alltifrån evangelisering till Bibelundervisning till att ge ut kristna böcker. Armeniska och assyriska kristna garanteras ofta sin religionsfrihet, men man har fått rapporter om att även de fängslas, misshandlas och trakasseras. Många gudstjänster övervakas av hemliga polisen. Guvernören av Teheran har kritiserat evangelisk kristendom för att vara en ’korrupt och vilseledd rörelse’ samt ’fiendens kulturella invasion’. Mer än 200 kristna arresterades under 2011.

Persien (Iran) är ett 7000 år gammalt rike som erövrades av det arabiska kalifatet mellan 643 och 650 då också en stor del av landets kulturskatter i palats och eldtempel förstördes.

  • Statsöverhuvud: Ayatollah Ali Khamenei
  • Folkmängd: 74,8 miljoner
  • Kristna: 460 000
  • Huvudreligion: Islam
  • Statsskick: Islamisk republik

•Det finns uppskattningsvis 450 000 kristna i Iran, varav ca 350 000 kommer från muslimsk bakgrund. Många har nyss kommit till tro och många vill lämna Iran.

•Iranska (etniska) kristna är oftast medlemmar i armenisk-ortodoxa kyrkan, assyriska kyrkan eller evangeliska kyrkor. Även om de erkänns formellt av lagen behandlas de som andra klassens medborgare.

•President Ahmadinejad har sagt att han vill ha ett slut på kristendomens utveckling i Iran. I maj 2011 sa ayatolla Yazdi att myndigheterna inte gjort tillräckligt för att stoppa huskyrkornas tillväxt.

•Förtrycket mot de kristna och kyrkorna ökade under förra året och massaresteringar skedde i början av 2011. De kristna förnekas ofta juridiska ombud.

•För närvarande sitter mellan 250-300 kristna i fängelse för sin tro. Över 200 kristna arresterades mellan november 2010 och juni 2011, varav ca 15 fortfarande sitter i fängelset.

•Husförsamlingar är inte tillåtna enligt regeringen. De troende som är aktiva i huskyrkorna (varav många kommer från muslimsk bakgrund) tas in till förhör, arresteras eller blir ibland fängslade och misshandlade.

•De troende med muslimsk bakgrund är oftast unga kristna som behöver utbildning, undervisning och material. De förlitar sig på radio, TVprogram, internet och böcker på persiska för att växa i tron.

•De troende med muslimsk bakgrund kan få utstå våld från såväl familj som samhälle. De pressas även att återvända till islam.

•En erkänd kyrka får bara hålla samlingar i sina egna lokaler och många kyrkor är tvungna att träffas på söndagar istället för den officiella lediga dagen fredag.

•Kristna förbjuds dela sin tro. Muslimer, som oftast talar persiska, får inte besöka kyrkomöten. Kyrkobygnader har stängts efter att medlemmarna har försökt nå ut till de persisktalande.

•Konvertiter från islam uppfattas som avfällingar och får inget rättsligt skydd under Iransk lag. De ska bestraffas med döden enligt sharia lag. De betraktas ändå fortfarande som muslimer och ska därför följa islamsk utbildning. 

•En kristen i Iran har svårt att både hitta och behålla jobb. De troende som startar egen firma har svårt att skaffa samt behålla klienter/kunder. Det är väldigt svårt för kristna att ha en inkomst. 

Tidigare: Afghanistan, Saudiarabien,  Somalia  

One thought on “Iran

  1. Jag har varit där och mött mycket trevliga människor. Sett hur kvinnorna protesterar mot regimen genom att visa lite av främre delen av håret.

Kommentera