Simma för livet

Av Stefan K

Att kunna simma är för många en självklarhet redan i unga år, samtidigt som det är främmande för andra.

Tidningen SN tog idag upp Brandkärrsskolan som ett exempel där barn får möjlighet att lära sig simma redan från unga år. I Brandkärrsskolan har 90% av eleverna en annan bakgrund en svensk och många kommer från kulturer där man har en annorlunda syn på skolgång och barnuppfostran än i Sverige.

Jag tycker detta är bra, men ställer samtidigt frågan om man börjar lära sig könssegregering redan i småskolan? Inte på någon av bilderna som publicerades med artikeln syntes några flickor.

simma brandkärr 1

Uppdatering: Pettersson tar sig friheten att uppdatera Stefan K:s utmärka inlägg med hela artikeln från SN:s pappersbilaga eftersom den inte finns på nätet och undrar var är flickorna?

simma brandkärr 2

12 thoughts on “Simma för livet

  1. […] Vi på Petterssons har i åtskilliga insändare, kommentarer och mejl till redaktionen på lokaltidningen Södermanlands Nyheter försökt få dem att ta upp problemen med könssegregeringen i vårt samhälle men de blundar, censurerar och gör till och med reportage om simundervisning utan att reagera på att det endast är pojkar som ”simmar för livet”  […]

  2. Ring journalisten Gunnel Magnusson på telefon 0155 – 76798 och fråga varför inga flickor finns på bilden. Det är hon som har gjort reportaget och ställt frågorna, så hon bör ju kunna lämna svar.

  3. Det kanske inte är så roligt, när den förstfödde sonen ramlar i och drunknar, för att han ännu i tioårsåldern inte kan simma och inte hans mamma som är med heller. Hon har aldrig fått lära sig då man har tolkat Koranen på sådant sätt, att flickor och kvinnor inte tillåtits att lära sig simma.

  4. Bra Stefan. Jag tänkte precis samma sak när jag såg artikeln i dagens SN.

    Det kan finnas två anledningar till att inte nysvenskarna lär flickorna simma.

    Antingen ska de stanna hemma och inte åka iväg på några badturer eller också gör det inget om flickor drunknar.

Kommentera