Den muslimska lögnen

Dagligen hör vi imamer och andra framstående muslimer uttala sig mot våld och terror och reportrarna som intervjuer verkar lika glada som barn på julafton och ställer inte en enda följdfråga. Tänk om en reporter en enda gång kunde vara påläst och ställa en följdfråga…men i koranen står det ju…

I koranen och islamsk tradition prisas ärlighet liksom i de flesta system i världen men tyvärr verkar det som att sanna ord främst är avsedda för relationer med andra muslimer.

I islam finns det till skillnad från de flesta samhällssystem tillfällen då lögnen inte bara tolereras utan till och med uppmuntras. Vid tre tillfällen är det tillåtet att ljuga enligt islam. Det är för att vilseleda i krig, när nöden rättfärdigar det och när en muslim har möjlighet att välja mellan två onda ting,

Profeten sade, genom Allah och med Allahs vilja, så om jag svär en ed och senare hittar något annat som är bättre än det förra, då gör jag det som är bättre och avsvär mig eden.

Så när ni hör en Imam eller någon annan muslim, tänk då på ”al-Taquyya” det betyder i princip att en muslim kan ljuga en ickemuslim rätt upp i halsen om det gynnar islam och muslimer.

7 thoughts on “Den muslimska lögnen

  1. Att inte reportrarna fattar det som många andra nu förtiden har förstått är för mig en gåta. Dagligen nu så skall det intervjuas imamer, till vilken nytta då??? Jag mår illa.

Lämna ett svar till Lying is a virtue for mohammedans | Petterssons gör skillnad! Avbryt svar