Raskartor

I USA genomförs med 10 års mellanrum en folkräkning där mantalsskrivnings adress men även ras/etnicitet registreras. I USA bor det nu ungefär 310 miljoner människor.  

American Community Survey har tagit fram preliminära lättnavigerade etniska kartor som visar folkgruppernas fördelning med hjälp av färgade punkter. De fascinerande kartorna går att se genom Google Maps på New York Times hemsida.

Dessa kartor visar att segrationen i USA fortfarande är stor, trots att USA beskrivs som ett framgångsland bestående av bara invandrare. Framförallt har latinamerikanska ghetton vuxit upp i flera storstäder – särskilt Los Angeles.

– Pettersson tycker att vi inte ska glömma ursprungsbefolkningen i Amerika. De höll inte efter invandrarna och nu bor de få spillror av dem i reservat.

När inte USA, invandrarnas invandrarland inte lyckats med integrationen kommer inga andra heller att lyckats. Lika barn leka bäst.

 

Kommentera