”Ta medborgarskapet från kriminella invandrare”

För 1,5 år sedan kom moderaterna med en i mitt tycke bra utredning om brister i invandringspolitiken som publicerades i DN. Var är dessa frågor i valrörelsen, har de gömt sig likt Östros?

Moderaterna krävde väsentligt hårdare invandringspolitik med självklara förslag som:

Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat.

 • I Sverige gäller svensk lag.
 • Medborgarskap som getts på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor ska återkallas.
 • Den som får avslag på sin asylansökan ska inte kunna stanna kvar i landet.
 • Utländska medborgare som dömts för grova brott ska utvisas.
 • Invandrare ska inte ha rätt att fritt välja bostadsort.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt.
 • Vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga.
 • Det är inte rimligt att några svenska kommuner under perioder tagit emot fler irakier än hela USA.

Det skriver migrationsminister Tobias Billström tillsammans med Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm och ordförande i Moderata samlingspartiets arbetsgrupp mot utanförskap och segregation, samt riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson.

Ebo – principen om eget boende – avskaffas i sin nuvarande form. Möjligheten att välja eget boende finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en överetablerad kommun får ingen ersättning alls. Den som kommer till Sverige bör alltså bosätta sig där det finns möjlighet till arbete och lämplig bostad. Vi vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och se dem komma hem igen med egna inkomster.

Medborgarskapet i Sverige får inte urvattnas. Det svenska passet är i dag en av få fördelar som skiljer medborgarskap från permanent uppehållstillstånd. Sverige ska vara ett öppet invandringsland som uppmuntrar människor att formalisera sin lojalitet mot sitt nya land. Medborgarskap som fåtts på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.

Över 200 000 svenska pass är på drift ute i världen. Ett och annat är säkert bortslarvat. Men orimligt många är i praktiken sålda eller lämnade för syften som bryter mot allt Sverige vill stå för. Det bör därför inte längre vara möjligt att gång på gång förlora sitt pass. Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige. Vi vill att medborgarskapet ska vara attraktivt och meningsfyllt, att fler ska ha alla rättigheter och alla skyldigheter som svenskar.

Ett land som inte förväntar sig att de allra flesta arbetar och försörjer sig själva är i längden inte ett bra invandrarland. Och ett samhälle som inte tydligt står upp för sina egna ideal kommer inte att klara av det berikande mötet med andras. 

Så långt den moderate utredningen i förkortad version. Där fanns en hel del kloka förslag men varför drivs inte dessa i valrörelsen.

− Jag har skrivit till Moderaternas kansli och frågat om dessa förslag ligger fast och fått följande svar: 

——

Hej, Tommy, och tack för ditt mejl.

Den artikel du läser baserar sig på vad en arbetsgrupp inom Moderaterna tog fram. Mycket av det som arbetsgruppen lade fram röstades igenom på vår arbetsstämma och blev därmed vår politik. En hel del har också förverkligats. Bland annat är det startkontrakt som gruppen tog fram likt den reform i mottagandet av nyanlända som träder i kraft i december i år. Vi har också arbetat för att se till att fler som får avslag återvänder, gjort stora framsteg i utvecklandet av ett gemensamt asylsystem under vårt ordförandeskap i EU och infört ett försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Moderaterna hoppas på din röst i valen den 19 september!

Med vänlig hälsning,

Anna A

Politisk tjänsteman

20 thoughts on “”Ta medborgarskapet från kriminella invandrare”

 1. Invandrare verkar tyvärr ha fått samma immunitet som diplomater. Inget får sägas, inget får göras. De är en skyddad grupp.

  Du får gärna kritisera och vidta åtgärder mot fuskande idrottsmän, korrupta politiker, penningkåta direktörer, kriminella mc-gäng, bidragsfuskande svenskar, men inget negativt ord om invandrare får sägas och inga hårda åtgärder mot invandrare får utföras.

  Som sagt, en skyddad grupp.

Kommentera