Fler gömda flyktingar idag än igår

Innan 2006 avvek många flyktingar som fått avslag på sin asylansökan och gömde sig i Sverige. Detta innebar att Utlänningsnämnden lades ned och ersattes av Migrationsdomstolarna som skulle säkra rättsprocessen och samtidigt skapa förutsättningar för fler att få uppehållstillstånd.

Under en riksdagsdebatt 2005 framfördes dessa åsikter.

Tobias Billström (Moderaternas talesperson i migrationsfrågor 2005): “Vi kommer att få en praxis som blir transparent, möjlig att överblicka, och i förlängningen får vi också det som alla hoppas på, nämligen en större trovärdighet för den svenska asylprocessen i förhållande både till den asylsökande och till den svenska allmänheten“.

Barbro Holmberg (Migrationsminister i S-regeringen 2005): “Vi ska inte ha ett sådant samhälle där människor kan leva både i och utanför samhället. Det är ett problem som vi naturligtvis måste lösa. Men vi måste lösa det inom ramen för den lagstiftning vi har“.

Gustav Fridolin (Mp): “Vi fattade beslut om att lägga ned Utlänningsnämnden och därmed erkände vi allihop att det inte riktigt har fungerat. Med ett sådant erkännande kommer ett ansvar… Det ansvaret kallas i dag för amnesti“. Läs Mp:s motion till riksdagen

2005 sade majoriteten i riksdagen ( S + M) nej och en uppgörelse gjorde att 16 000 personer fick en andra chans att ansöka, istället för de uppåt 50 000 som övriga partier vill ge amnesti och permanent uppehållstillstånd. Läs artikeln i SvD. 2005 anlände cirka 300 asylsökande i veckan, idag är de cirka 1 000. Om fler avviker idag än igår och man beräknade att uppåt 50 000 levde illegalt i Sverige 2005, kan ni nog ana att siffran är betydligt högre idag.

Idag har alltså Sverige tre Migrationsdomstolar och en fjärde är på väg. Trots detta avviker betydligt fler idag än innan domstolarna inrättades. Än idag håller Tobias Billström (idag högst ansvarig för politiken) fast vid att ett nej ska innebära att den asylsökande måste respektera beslutet som fattas. På frågan om det är acceptabelt att mindre än 50% av alla som får avslag verkligen respekterar beslutet och återvänder, svarar han så här. “Jag önskar siffran vore högre”. Hans svar borde ha varit. “Jag tänker se till att siffran blir 100%

Tyvärr ställs inte frågan hur regeringen ser på de privatpersoner och organisationer som gömmer de asylsökande som avviker och hur det är möjligt att dessa asylsökande ska ges förmåner som inga svenska medborgare har p.g.a. en dålig respekt för svenska lagar och regler.

Källa: SvD

Migrationsministern: Inga fredade zoner för papperslösa

I måndags fick papperslösa rätt till vård och skola i Sverige. Men migrationsministern vill inte ha några zoner där papperslösa är fredade.

Polisen måste få göra sitt jobb, sa Tobias Billström under ett seminarium med bland andra ärkebiskop Anders Wejryd i domkyrkan i Visby.

– Det skulle vara svårt att ha fredade zoner eftersom vi har en ordning där polisen ska verka i vårt samhälle. Därför tror jag inte att det är en bra idé. Däremot håller polisen på att utarbeta föreskrifter för sitt verkställighetsarbete och det påverkar naturligtvis hur man påverkar i sådana situationer.

Hur hänger det ihop med papperslösas rätt till vård och skola?

– Det faktum att vi har en ordning på plats från den 1 juli som innebär att människor som lever utan tillstånd i Sverige kan få tillgång till vård respektive skola, på de villkor som är fastlagda i lagstiftningen, förändrar inte det faktum att vi fortfarande har reglerad invandring till Sverige. Människor måste ha tillstånd för att vistas här.

– Jag utgår från att man resonerar klokt och förståndigt när man tar fram sina föreskrifter.

Vad migrationsministern menar med “klokt och förståndigt” är fortfarande oklart. Polisen har heller inte än utarbetat några föreskrifter som ska gälla för hur de avvisar personer som vistas i landet utan tillstånd.

-Pettersson tycker Billström resonerar klokt men vi vet sedan tidigare att sådant bestämmer inte han…

Metro 

billström_pudel
När kommer pudeln denna gång?

Varför svarar inte du herr minister?

Att kontakta våra regeringsråd med förhoppningar om personliga svar är som att spela på Lotto i tron att kamma hem storvinsten. Det är en chansning.

Visst är det väl så att man som eftertraktad väljare och finansiär av våra politikers löner, borde kunna förvänta sig en återkoppling med personlig touch när det är något man vill fråga och ha svar på?

Så är det nu inte och senast i raden av regeringspolitiker som inte anser att väljarna och skattebetalarna är värda att offra lite tid på är migrationsminister Tobias Billström. Jag har full förståelse om politiker och inte minst på regeringsnivå har fullt upp, men eftersom orden “e-post till Tobias Billström” möter besökare på hans egen regeringssida, så är det också Tobias Billström man vill ha svar från? Så var det inte i följande fall, utan här kom svaret från en Katarina på Informationsenheten i Regeringskansliet och svaret var ett av de massutskick man ofta sänder iväg.

Jag återger både fråga och svar i sin helhet.

Frågan skickades 2013-05-30

“Hej Tobias

Jag ska fatta mig kort och hoppas att du visar vänlighet och svarar på detta personligen.

P.g.a. regeringens överdimensionerade migrationspolitik ska kommunerna nu bli av med sitt självbestämmande och tvingas ta emot ensamkommande (kanske även äldre så småningom?).
Är det då inte rimligt att man säkerställer åldern på de sökande unga männen så att det utom allt tvivel verkligen handlar om barn som kommunerna tvingas ta emot?”

Svaret kom 2013-06-15

“Hej Stefan

I propositionen Kommunalt mottagande av ensamkommande barn redogörs för bakgrunden och skälen för regeringens förslag. Där finns också avsnitt som redogör för den kommunala självstyrelsen och proportionalitetsprincipen: http://www.regeringen.se/sb/d/16524/a/218741

En åldersbedömning görs när det behövs inom ramen för asylutredningen. Migrationsverket har ansvaret för åldersbedömningar: http://www.migrationsverket.se/info/5944.html

Som ni ser var frågan enkel och kort och svaret varken svårare eller längre. Det som ändå utelämnas i svaret är att det fortfarande är de unga männens egna ord som utgör prioritet. Varför tar då inte herr ministern själv sig tid att svara? Väljarförakt kallar jag det och jag säger än en gång. Den enda minister som bemödat sig med att svara personligen är Göran Hägglund och det hedrar honom, oavsett vad man tycker om honom som politiker och hans parti. KD som förövrigt ökade med 1,4 procentenheter i dagens Sifo, snäppet bättre än SD med sina +1.

Länkar:

Migrationsverket: Migrationsverket har fastställt riktlinjer för åldersbestämningar

Regeringskansliet: Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

Migrationsverket: Migrationsverket redovisar statistik angående ensamkommande

Migrationsminister Billström kung över ärlighetens haveri

bjorn-schaerstrom-vallentuna
bjorn-schaerstrom-vallentuna

Hur mycket jag än viftar avbryts tillställningen klockan åtta. Någon djupgående debatt eller kritik som spräcker den egna världsbilden vill minister Billström och den auktoritäre debattdödaren statsminister Fredrik Reinfeldt absolut inte ha, efter migrationsminister Billströms presentation av migrationspolitiken på M-akademin i maj 2013. Onsdagen den 29 maj bevistade jag den s.k. M-akademin, ett internt moderat informations- och utbildningsforum där ledande moderata företrädare några gånger per år presenterar moderat politik återföljt av frågestund och diskussion. Den som skriver detta är Björn Schaerström Ledamot (m) Kommunfullmäktige i Vallentuna 31 maj 2013.

 Read More »

Minns ni vad Fölster sa?

Jag har i dagarna tre tagit del av mediernas förklaringar till upploppen i Husby, experternas utlåtanden och försvarstalen från organisationer i förorterna.

Alla verkar vara eniga om att utanförskapet, arbetslösheten, sysslolösheten, nedrustningen och den sociala misären är bakomliggande orsaker till de nu pågående upploppen, de som skett tidigare och de som kommer att ske i framtiden. Som vanligt är det inte ligisternas fel, utan någon annans.Read More »

Fler asylsökande barn ska få stanna

Miljöpartiet och regeringen är överens om att från nästa år ändra utlänningslagen så att fler asylsökande barn ska få möjlighet att stanna i Sverige.

– Vi sätter barnens bästa i fokus, säger migrationsminister Tobias Billström till SVT Nyheter.

Lagens krav om ”synnerligen ömmande omständigheter” ändras till ”särskilt ömmande omständigheter”, ett vidare begrepp som ger fler barn möjlighet att få uppehållstillstånd.

Uppgörelsen är en del av den migrationspolitiska överenskommelse som regeringen ingick med MP våren 2011 för att säkra en majoritet i riksdagen för sina förslag på området.

-Pettersson undrar varför inte regeringen säger välkomna till alla världens fattiga barn, det är snålt att bara ta hit dem som har råd att ta sig hit…och glöm inte familjerna. Vi har råd…med alla utom oss själva.

Billström – en smutsig rasist

Idag kallar den vänsterextrema tidningen DN migrationsminister Tobias Billström för smutsig rasist för sina uttalanden om volymbegränsningar på invandringen och att det inte är blonda och blåögda som gömmer illegala invandrare i vårt land.

För dessa uttalanden har han fått vissa sympatier i mer sansade kretsar men vi får inte glömma att den som DN kallar smutsig rasist varit migrationsminister sedan 2006 och Billström sedan dess varit huvudansvarig för västvärldens mest extrema migrationspolitik. Billström påstår sig även ha styrt över invandringen från asylinvandring till arbetskraftsinvandring men det är han nog rätt ensam om att tycka…

Billström återinförde återvändarstödet 2007 men Pettersson tycker nog det vore bättre med en lite restriktivare invandringspolitik än att först ta hit människor och sedan betala dem för att återvända…

…dock undrar Pettersson hur det står till hos extremvänstern som kallar Billström smutsig rasist och vill skjuta vår tids mest invandrarvänliga minister.