Gossen ruda

Gossen Ruda, Det svarta fåret, Den fula ankungen…Synonymerna som kan beskriva dagens Sverige är många och knappast till fördel för det land som för några decennier sedan utmålades som ett föredöme.

Det behöver inte vara så och om detta skriver den från Turkiet invandrade journalisten och krönikören Thomas Gür.Read More »

Gür och teserna

Thomas Gür fick sitt möte i Visby förstört av en domprost som ansåg sig ha rätten att neka andra att ta del av Gürs framträdande.

Själva framträdandet gick mycket lugnt tillväga, men domprost Mats Hermansson ansåg att innehållet i Gürs uppträdande låg på en oacceptabel nivå. Nedan kan ni se det som upprörde honom.Read More »

Nya brott kan kopplas direkt till invandringen

Thomas Gür, själv invandrare från Turkiet, beskriver nya brott som helt och hållet är kopplade till den omfattande invandringen.

”Dessa brottstyper är så skiljaktiga från annan kriminalitet i Sverige, att man i samhällsdebatten under långa perioder varit oförmögen att erkänna deras existens och att uppnå en förståelse för hur man ska förhålla sig till dem”

  • Hedersförtryck, hedersvåld och hedersmord
  • Organiserat och planlagt våld mot räddningspersonal
  • Klanbaserad eller släktbandsbaserad kriminalitet och rättsskipning
  • Gruppbaserat sexuellt våld på offentlig plats mot flickor och kvinnor
  • Gruppvåldtäkter av pojkar eller unga män

Läs texten själva, fråga er om han har rätt och om inte Sverige hade klarat sig utan dessa nya brottstyper? Gür tillhör själv en minoritet och därmed kan ordet rasism uteslutas.

GP

Läs sedan vad en annan turkisk invandrare sade redan 2004. Skohandlaren Suat Cisek och hans syn på svensk invandringspolitik. Tydligen visste han bättre än de regeringar vi hade innan och har haft efteråt.

Aftonbladet

Två veckors kaos

Thomas Gür skriver en sak på sin Facebook-sida de flesta förmodligen inte känner till.

En sak kan vi vara säkra på. Migranter som redan befinner sig i Tyskland och Danmark, eller är på väg dit, känner garanterat till detta. Ett kaos är att vänta under två veckor och ska vi gissa på ett antal tiotusen som tar chansen att bege sig till det naiva och kravlösa bidragsparadiset i norra Europa?Read More »

Invandrare om Ylva Johansson (S)

Regeringen tänker nu se till att nyanlända prioriteras mer än de redan gör. Alla är dock inte lika imponerade av Ylva Johanssons (S) debattartikel i DN.

Regeringen lovar bl.a. att 6,7 miljarder årligen ska satsas på bostadsbyggande, ett bostadsbyggande som ska gå snabbare, lättare och bli billigare. Lägg märke i Ylva Johanssons text att dessa nya bostäder främst vänder sig till nyanlända och deras etablering i det svenska samhället.Read More »

Tillsätt en kommission

Thomas Gür, invandrare från Turkiet, med en bakgrund som journalist, egenföretagare, krönikör och presschef hos ÖB, skriver att Sverige bör tillsätta en oberoende kommission för att bringa ordning på svensk invandringspolitik.

Gür förslår en krisgrupp med idel oberoende expertis som inte bakbundits av partipolitiska förankringar, kopplingar till Tankesmedjor, näringsliv, fackförbund eller andra intressen.

Dessa personer ska ges friheten att vända på varje liten sten, tillträde till alla tillgängliga siffror och de ska ges möjligheten att publicera det man kommer fram till, utan att epitet som rasifiering, diskriminering, integration och vithetsnorm klistras på dem.

Det finns utbildad expertis som försökt att beräkna, som försökt att föra fram, som försökt att redovisa och som försökt påtala. Dessa experter har tvingats till en verksamhet i skymundan, inte sällan har de förvägrats att delta i debatter och varje gång har deras försök sågats under en charad av epitet som främlingsfientlighet, rasism, diskriminering, fascism och okunnighet.

Om detta förslag från Thomas Gür faller väl ut, vill vi som finansierar svensk migrationspolitik veta vad vi betalar, till vad vi betalar och vad vi får tillbaks. Sammankalla en kommission av experter redan nu och låt de få titta på det som kallas världens mest extrema migrationspolitik och nej….jag tror inte Henrik Schyffert platsar i denna expertgrupp och inte heller den självutnämnde allvetaren Henrik Arnstad.

Källa: SvD

De hånskrattar åt oss

Om du kommer från Mellanöstern ser du med förundran på skandinavisk samhällssyn. Du kommer från ett ställe som kännetecknas av blodiga strider mellan en lång rad grupper. Så din utgångspunkt är självbevarelsedriften. Den utgångspunkten tar du med till Skandinavien. Landet som du kommer till ser ut att ligga öppet med en massa fördelar som väntar på att bli utnyttjade. Så uppstår bidragsutnyttjandet, föraktet för det nya landet och synsättet ”det ju bara är svenskarna man lurar”.

Ovanstående rader har skrivits av Thomas Gür, invandrare från Turkiet och journalist.