Etikettarkiv: tbc

Personal på HVB-hem smittade av tbc


Fem anställda på ett ett hem för ensamkommande har smittats av tbc.

17 ensamkommande i Emmaboda beräknas ha tbc. Personalen på det aktuella boendet informerades aldrig om att sjukdomen härjade på hemmet.

SVT

Sjukdomen var mer eller mindre utrotad i Sverige, men har återkommit i samband med en stor asylinvandring från länder där den fortfarande är vanligt förekommande.


Skriv och fråga om allt i vårt komplexa land, del två


Det gick snabbt. Minns ni mitt mejl till KK igår?

Jag fick för en stund sedan svar från Malmö Malmö KKkvinnoklinik på mitt oroliga mejl till SUS Skånes Universitetssjukhus, jag fick svar på mejlet där jag undrade över risker inför främmande smittor och resistenta bakterier. Jag undrade över riskanalys, beredskap och om kapacitet att rädda ifall att……

Sektionschef Andreas Herbst skriver:
Hej!
Fortsätt läs


Senegal stänger gränsen


Hittills har 70 människor dött av Ebola-viruset i Guinea. Nu stänger grannländerna gränsen mot landet.

För att hindra det dödliga viruset från att spridas stänger nu Senegal gränsen mot Guinea. I EU och framför allt i Sverige avskyr man allt vad stängda gränser och kontroller innebär. Därför ser vi nu hur utrotade sjukdomar och ohyra som TBC, polio, vägglöss, skabb och kackerlackor åter fått fotfäste i Sverige och övriga Europa.

Källa: SVT

Törs Sveriges regering och svenska myndigheter sätta stopp om flyktingströmmar från Guinea vänder blickarna mot vårt land?


Förskola drabbad av TBC


TORSBY. Forsbackens förskola i Torsby har drabbats av tuberkulos. – Det är konstaterat att vi har haft en i personalen som har haft tuberkulossmitta, och som har varit smittsam, säger förskolechef Pernilla Larsson. Beskedet om smittan kom redan under måndagskvällen men först på tisdagen blev det bekräftat: Fall av tuberkulos har upptäckts på Forsbackens förskola i Torsby. Fortsätt läs


TBC-smittad invandrare rymde


En man med mycket smittsam tuberkulos har rymt från lasarettet i Växjö. Nu är polisen inkopplad. Mannen bär på en mycket smittsam variant av lungtuberkulos. Just nu vet inget var han befinner sig. Mannen var tvångsisolerad på beslut av förvaltningsrätten, men lyckades alltså rymma trots flera säkerhetsåtgärder.

–Vi hade tagit bort handtagen på fönstren i rummet och en vakt satt utanför i korridoren. Men på något sätt har mannen fått in ett verktyg och lyckats öppna fönstret, säger smittskyddsläkare Arne Runehagen till SVT Smålandsnytt.

De rigorösa säkerhetsåtgärderna var ingen slump. Mannen har nämligen rymt förut. Tidigare i veckan hoppade han ut ur sitt fönster nattetid och försvann. Fyra dagar senare ringde polisen till Växjö lasarett och meddelade att mannen gripits för snatteri. Poliserna som satt i bilen med mannen följs nu upp under tre månader för att se om de blivit smittade. Den smittade mannen har också struntat i reglerna som säger att han hela tiden måste hålla sig på sitt rum. Han har vid flera tillfällen gått ner till cafeterian där andra patienter vistas.

För att mannen inte skulle kunna röra sig fritt beslutade smittskyddsläkaren om tvångsisolering, ett beslut som Förvaltningsrätten nyligen fastställde. Men trots säkerhetsåtgärden är mannen nu alltså på rymmen igen.

Arne Runehagen tycker dock inte att allmänheten behöver drabbas av panik. Han säger att det ändå krävs en hel del för att smittan ska spridas, trots att den klassas som mycket smittsam. -Allt är ju relativt. Det krävs att man sitter i samma rum under flera timmar, så risken är liten. Men vi vill ju att risken ska vara noll, därför har vi vidtagit åtgärder.

Mannen är inte svensk medborgare och har under sin tid på sjukhuset sagt att han vill lämna landet.

-Pettersson tror att Arne Runehagen snackar skit, nedan står att en enda bakterie kan räcka för att bli smittad. Dessutom måste mannen vara intelligensbefriad, rymma i stället för gratis vård i Sverige!!!

Fakta: Tuberkulos

  • Tuberkulos eller TBC är en infektionssjukdom som vanligtvis drabbar lungorna.
  • När en som lider av aktiv lungtuberkulos hostar, nyser, pratar, eller spottar, så utslungas små droppar som kan smitta. En enda nysning kan sprida upp till 40 000 droppar.
  • Varje droppe kan infektera en annan person, eftersom den dos som behövs för att starta en infektion är mycket liten, att andas in en enda bakterie kan räcka för att bli smittad.

Wikipedia

SVT


Svåra sjukdomar gör åter entré i Europa


Av Stefan K

TBC blir åter allt vanligare i Europa och nu gör än av de svåraste sjukdomarna åter entré, spetälskan.

På 1920-talet började man vaccinera människor mot tuberkolos (TBC), eller lungsot man man också säger. Undan för undan har sjukdomen försvunnit från vår del av världen, men sedan ett antal år tillbaks ökar åter fallen och idag insjuknar cirka 600 personer årligen i Sverige, majoriteten utlandsfödda. Detta skriver Vårdguiden på sin webbsida och är alltså ingen konspirationsteori från ”främlingsfientligt” håll.

Nu gör en av världshistoriens mest elakartade sjukdomar åter entré i Europa, nämligen lepra (spetälska).

Idag tror man att cirka 10 miljoner människor i världen är smittade av sjukdomen, de flesta i länder från 3:e världen. I slutet av 40-talet stängdes Sveriges enda sjukhus för leprasjuka och sedan dessa anses sjukdomen vara utrotad i landet och det sista konstaterade fallet i Sverige avled 1976 efter många års sjukdom. Nu märker man i Spanien att sjukdomen åter fått fotfäste och runt 30 nya fall rapporteras årligen, de flesta personer som invandrat och som burit på sjukdomen sedan barnsben.

När människor för husdjur över gränserna i Europa krävs noggrann kontroll, i vissa fall ett pass för djur och från länder utanför EU krävs att djuret sitter fyra månader i karantän. Med Europas öppna gränser är reglerna och kontrollerna betydligt slappare för oss människor. Politikerna hyllar unisont den öppenhet som Schengenavtalet medför, men denna öppenhet har visat sig ha medfört en mängd konsekvenser. Några av dessa är sedan länge utrotade sjukdomar i vår del av världen, men som nu åter gör sig påminda.

Leprasjuk man.


Utvisningar kan bidra till att sprida resistent TBC


Av Pettersson

Sverige tar inte sitt ansvar i världen för att försöka stoppa multiresistent tuberkulos. Denna kritik kommer från infektionsläkaren Jerker Jonsson som leder Sveriges nationella tuberkulosövervakning.

Han säger att tuberkulos inte är en helt ovanlig sjukdom bland asylsökande, men ibland måste människor lämna Sverige mitt under pågående behandling och att det ibland handlar om multiresistent tuberkulos.

Jag har varit med om att personer har blivit utvisade under pågående behandling. Och det är ju alldeles extra olyckligt om det är en multiresistent tuberkulos som de behandlas för. Vi har så mycket resurser att det är moraliskt fel att skicka iväg personer till länder där man riskerar att de inte får behandling. Och att de blir sjuka igen i en mer svårbehandlad form av tuberkulos, säger Jonsson.

Pettersson tycker att infektionsläkaren Jerker Jonsson och Sveriges Radio snackar skit. Det enda rätta måste vara att bota och förebygga sjukdomen där den sprids från början så jag hoppa infektionsläkaren Jerker Jonsson följer med de smittande hem och börjar jobba där. Jerker, ta ditt ansvar och följ med de asylsökande hem, fortsätt behandlingen av dem där och försök göra nytta där det verkligen behövs.

Sveriges Radio


TBC dödar i Europa


Av Stefan K

TBC som näst intill varit utrotad i Europa, har återvänt och varje år drabbas ca 80 000 människor bara i Västeuropa och orsaken är invandringen.

Nej, det är inte jag som påstår det, utan WHO.

Värst drabbat är London med sina 3 500 nya fall årligen, tätt följt av andra områden med stor invandring. Nu varnar WHO Europas infödda för att ta lätt på riskerna. Personligen frågar jag mig hur lätt Europas politiker tar på riskerna och vad de är beredda att göra?

Den ökande invandringen från infekterade områden har bidragit till att tbc blir vanligare i Europa, säger rapporten. Vilka de infekterade områdena är kan ni se på denna karta. Rött, orange och gult innebär störst förekommande av tbc.

Källa: Sveriges Radio

Om nu de politiska och mediala poliserna får för sig att plocka bort texten där invandringen får skulden, så finns den som skärmdump. Man kan aldrig vara säker i dagens Sverige.


Pilgrimer genomgår läkarundersökning innan resan till Mecka


Hälsoministeriet i Saudiarabien har uppmanat alla muslimer som reser på Hajj, pilgrimsfärd till Mecka att genomgå hälsokontroll.

Som en del av den heliga färden måste varje pilgrim ha en journal som visar deras hälsotillstånd, eventuella smitta eller andra sjukdomsrisker, vilken sjukvård som erhållits under pilgrimsfärden samt hälsotillstånd när de återvänder.

Dr Abdul Al Zarooni, chefen för pilgrimsfärdens medicinska kommitté vid ministeriet, sa att det var för alla pilgrimers säkerhet under resan.

− Pettersson tycker det är klokt ur allas synvinkel. I Sverige sprids bland annat den farliga sjukdomen TBC, tuberkulos av främst nybyggare från Afrika och vissa delar av Asien, men här blir det att jävla liv om någon kräver obligatorisk hälsokontroll av folk som kommer från riskområden.

The National            Vårdguiden


TBC och dyrare sjukvård med massinvandringen


I åratal har vi hört att invandringen behövs för att befolkningen blir äldre och kräver mer vård. Nu visar det sig att vi förutom fåraherdar och analfabeter som går direkt in i bidragssystemen för att aldrig komma ut även importerar multiresistenta sjukdomar som är omöjliga att bota och kommer att ta enorma resurser från den ordinarie vården.

I lördagens SVT Rapport fick vi veta om importerad sjukdom och bl a tuberkulos som sedan många årtionden tillbaka har varit utrotad bland den svenska befolkningen. De asylsökande har nu kommit med multiresistenta varianter av TBC, vilka alltså inte är möjliga att bota. Tuberkulos är som bekant smittsam och klassas som allmänfarlig sjukdom. Nu utsätts vi svenskar medvetet och onödigt för risken att bli smittade för dödliga, obotliga och enormt vårdkrävande sjukdomar samtidigt som vården går på knäna av bristen på resurser.

Norrbottens läns landsting har i sin senaste Landstingstidning skrivit om invandrarsjukvård. I artikeln får vi veta om importerade sjukdomar, bland andra HIV vilken är oerhört kostsam att behandla.

− Pettersson säger att vi ska ta emot flyktingar enligt internationella överenskommelser. Dvs. mindre än 10 % av de som nu kommer och kallas ”flyktingar”. Det av flera skäl, vi har inte  råd att vara världens samvete, våra resurser gör mer nytta i u-länderna och driftiga människor som tagit sig över halva jorden till oss behövs på hemma plan. Länderna där de flesta flyktingar kommer ifrån är oerhört rika och de är inte överbefolkade. Det de har brist på är kloka politiker och det kan inte vi hjälpa dem med.

Däremot ska vi inte lämna dessa människor åt sitt öde. Vi måste finna möjligheter att hjälpa dem på hemmaplan i stället för att importera problemen och köra vårt land i botten.  Det är oerhört cyniskt att för våra pengar hjälpa några få i Sverige när vi kan hjälpa så många fler på hemmaplan.

HÄR kan du jämföra vad pengarna räcker till i Sverige och i invandrarnas hemländer.