Alfabetisera personer från talspråkliga miljöer

Kraven på dem som lär ut svenska för invandrare är alldeles för låga, anser flera experter. När den nya lärarlegitimationen införs under 2013, så krävs bara en termins studier i svenska som andra språk.

Det är alldeles för lågt, anser Christer Hallerby som just nu leder en utredning på uppdrag av regeringen om SFI. – Ska vi ha en rimlig kompetens för SFI-lärarna så bör kraven vara åtminstone de dubbla, säger han.

-Pettersson säger skit i kraven på lärarna, sätt krav på eleverna att de för att få permanent uppehållstillstånd och i förlängningen svenskt medborgarskap ska lära sig svenska på 2-3 år för att visa att de vill bli en tillgång i det svenska samhället annars finns det returbiljetter och sluta med ett sådant jävla språk Alfabetisera personer från talspråkliga miljöer när det rör sig om personer som inte kan läsa eller skriva eller ens förstår klockan.

Sveriges Radio