Vård för pengarna

Vård för pengarna är ett enfrågeparti som i valet ställde upp i Landstinget Sörmland och det gick bra.

Många av dessa nystartade och lokala enfrågepartier är dagsländor som håller en mandatperiod, för att sedan tyna bort och dö en sakta död. Vi får se hur detta parti utvecklas. Partiets profil är vård och man gick till val på just det som partiet valt att kalla sig, vård för pengarna.Read More »

Nytt vårdparti kan samarbeta med SD

SÖDERMANLAND. Medan många etablerade politiker totalvägrar att samarbeta med Sverigedemokraterna i alla frågor oavsett pris för skattebetalarna och odemokratisk vårdpersonal i vissa landsting försöker hindra Sverigedemokraternas ledare att besöka olika sjukhus och vårdinrättningar så finns det klokare politiker som kan tänka sig samarbete i sakfrågor.Read More »

Var fjärde invandrare har funktionshinder

SÖDERMANLAND. Den sörmländska vården visar ett svalt intresse för invandrare med funktionsnedsättningar. Det visare en granskning som NHR, neurologiskt handikappades förbund i Sörmland har gjort.

Med hjälp av pengar av landstinget Sörmland har NHR, Neurologiskt handikappades förbund i Sörmland undersökt hur personer med invandrarbakgrund och funktionsnedsättning upplever sin livssituation.

Enligt undersökningen har var fjärde person av de 52000 Sörmlänningar med utländsk bakgrund någon form av funktionsnedsättning.Read More »

Vårdcentralen kommer till de asylsökande

Det stora vårdbehovet hos asylsökande gör att Landstinget Sörmland måste ta till nya grepp.

För att avlasta vårdcentralerna där asylsökande nu utgör en allt större andel av besökarna, ska nu en ambulerande vårdcentral införskaffas.

Till kostnaden av 2,5 miljoner, som Migrationsverket (vi skattebetalare) står för, ska två sjuksköterskor resa runt i länet och besöka asylsökande som behöver vård. Landstingets styrelseordförande, Åsa Kullgren (S), tycker att detta är en bra idé och en bra lösning på ett eskalerande problem. Huruvida illegala ska få del av detta sägs inte, men självklart får de det. Att pensionärer och andra som varken har råd eller möjlighet att besöka vårdcentraler i den mån de behöver, inte får del av detta är redan känt. I välfärdens Sverige får de stå tillbaks när den nya adelns krav tillgodoses.

Källa: SR

Landstinget Sörmland har i många år gått med förlust, med neddragningar, besparingar och uppsägningar som följd.

Källa: SR