Sebbe, en hyllad ligist

För ett år sedan var Sebbe Stakset en okänd och drogberoende förortsgangster med kriminell uppväxt och fängelsestraff bakom sig.

Ett hot på hans twitter kom att ändra hans liv.

sebbe_2

I tider när hot i sociala medier är ett hett ämne kan detta meddelande inte ses med andra ögon än avskyvärt. BRÅ:s rapport om politikervåldet har i detta twitter fått ett ansikte. Nu dröjde det inte länge förrän gangster-Sebbe var på tapeten igen, denna gång med sina gangsterpolare i förortsrapparna Kartellen.Read More »