Etikettarkiv: offentlig sektor

Offentlig sektor kan spara 30-40 procent


OFFENTLIG SEKTOR & SKATTER. Vad får vi för våra skattepengar?, är Leif Östling känd för, i gårdagens sommarprogram som vi skrev om igår berättade Leif en hel del och kom också med förslag.  Fortsätt läs


Andel offentligt anställda i EU


SKATTER. Andel offentligt anställda inom EU behöver  knappast kommenteras. Det underliga är att det finns folk som påstår att skatterna inte går att sänka. -Petterssons bestämda känsla är också av många av dessa arbetar inte där de behövs hos polisen, vården, skolan utan på kontor de de kontrollerar HBTQ- och genuscertifieringar samt passar upp vuxna afghanska män… Fortsätt läs


Välfärdssektorn en framtidsbransch?


Av Pettersson

Välfärdssektorn är en framtidsbransch. Den som vill ha ett jobb där man gör skillnad har ett gyllene läge de närmaste åren. Möjligheterna är stora i så gott som alla välfärdsverksamheter som skolan, förskolan, sjukvården, äldreomsorgen, eller inom stadsplanering eller teknisk service”, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting. SKL.

En tredjedel av medarbetarna i välfärdssektorn, 330 000 personer, når pensionsålder fram till 2020. Samtidigt kommer både andelen äldre och unga i befolkningen att öka, vilket ökar efterfrågan på välfärdstjänster. För att ersätta pensionsavgångarna och möta den ökade efterfrågan måste 420 000 nya medarbetare anställas.

”Att kunna locka människor med rätt kompetens att börja jobba i välfärdssektorn är avgörande för kvaliteten på välfärden. Även om de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden jobbar i vår sektor måste kommuner och landsting hela tiden utvecklas för att bli ännu bättre arbetsgivare”, säger Håkan Sörman.

Följande yrkesgrupper har särskilt bra möjligheter att få arbete i välfärdssektorn inom den närmaste tioårsperioden:

• Förskollärare
• Lärare i till exempel matematik, teknik och yrkesämnen, vissa språk samt speciallärare
• Teknisk nyckelkompetens som ingenjörer och bygglovshandläggare
• Undersköterskor
• Vissa specialistsjuksköterskor, till exempel narkos, psykiatri, röntgen, operation, intensiv och vård av äldre
• Specialistläkare, särskilt inom psykiatri och allmänmedicin
• Tandläkare utanför storstadsområden och studieorter

– Lysande säger Pettersson, vi har en nettoinvandring på 60 000 personer om året, de flesta av dem saknar totalt kompetens i ovanstående områden så bara invandrarna blir 480 000 fler fram till 2020. Till detta ska vi lägga de c:a 450 000 som nu saknar full sysselsättning och de c:a 100 000 ungdomar som lämnar skolan för att bli vuxna och börja arbeta varje år. Hur jag än räknar har jag svårt att se det som regeringen ser. Nämligen att vi behöver mängder med analfabeter och getherdar i vårt land.


Piratarmada från den svenska offentliga sektorn


Inlagd av Olli Rein, men skriven av Oded Meiri på bloggen Fred i Mellanöstern

Spanska armadan, även kallad den ”oövervinnerliga armadan”, var en stor flotta av ekskepp som den spanske kungen Filip II lät bygga i slutet av 1500-talet. Anledningen var framför allt att anfalla England. Men den engelska flottan, visade hur man besegrar en övermakt.

Dror Feiler, en korpral i israeliska armén, har stigit i graderna till amiral i piratarmadan ”Ship to Gaza”.  Han ville visa hur han besegrar övermakten, men förlorade kriget innan han fick gå till sjöss.  Armadan som skulle bestå av 15 båtar är decimerad till 10 båtar och antal pirater som räknades till 1500 består nu av knappt 300.

Men Dror Feiler, såsom andra korpraler som uppgraderade sig till höga officerare och som tillskansade sig makten vill inte släppa taget. Tillsammans med 20 andra svenskar som till 90% försörjs av den svenska offentliga sektorn ”OS” ( Jag räknar även fackförbund till offentliga sektor eftersom de lever på skatt från löntagare.) försöker han desperat smita från grekiska hamnar:

Namn                                      yrke/arbetsgivare                      sektor

1 Henning Mankell Författare
2 Henry Asher Läkare OS
3 Dror Feiler Arbetslös musikant OS
4 Torbjörn Björklund Riksdagsman (v) OS
5 Marie Nordén Riksdagsman (s) OS
6 Stefan Jonsson Professor OS
7 Erik Helgeson Ombudsman för  Hamnarbetarförbundet OS
8 Mattias Gardell Prof. religion OS
9 Jabar Amin Riksdagsman (Mp) OS
10 Lotta Wiktorsson Läkare OS
11 Anna Nordfjell Svenska Barnmorskeförbundet OS
12 Åsa Andersson Svensk Sjuksköterskeförening OS
13 Faraj Abulseifan SSU OS
14 Maria-Pia Boëthius Författare
15 Evert Svensson Broderskapsrörelsen OS
16 Stellan Vinthagen fredsforskare OS

Svenska folket utgör två promille av jordens befolkning men på pirat- Freedom Flotilla 2  utgör svenskarna sju procent. En siffra som visar extremvänsterns aktivitet i Sverige.

Intressant att observera är att det inte finns en enda arbetare bland dessa extremister trots att de gör anspråk på att representera arbetarklassen.

Intressant är också att det bara finns en representant för palestinierna som  part i konflikten medan alla andra är allmänna bråkmakare på  vänsterkanten.

Vi kommer att gå vidare och undersöka om deltagarna lyfte lön under denna turistresa. I så fall är den offentliga sektorn i Sverige en av de större finansiärerna av denna vansinnesexpedition.

Källa: Oded Meiri bloggen Fred i Mellanöstern