En resa över jorden

En 9.000 kilometer lång flygtur med blicken riktad ned mot jorden. Under femton minuter rör sig en av Nasas satelliter över jordytan och på en Youtubefilm kan vi följa med.

Från 705 kilometers höjd blickar satelliten Landsat LDCM ned mot världen. Färden börjar i Ryssland och Kazakstan och tar tittaren med söder ut över bland annat Irak, Syrien, Saudiarabien, Röda havet och vidare in i Afrika med Uganda och Kenya för att sluta i Zimbabwe och Sydafrikas nordligast hörn.

Sateliten rör sig över jorden med en hastighet av 27.000 kilometer i timmen. Filmen togs den 19 april i år.

Rymdhotell

Är du lycklig ägare till 40 miljoner dollar kan du fr.o.m. 2016 hyra in dig på ett rymdhotell.

Det privata rymdföretaget Bigelow Aerospace, som ägs av hotellkungen Robert Bigelow, har tecknat ett avtal med Nasa om att utveckla projektet. Om projektet faller väl ut kommer det att utvecklas och göras mer kostnadseffektivt.

Källa: SvD

space-hotel-1

Utomjordingar kan döda oss

Av Pettersson

Nasa har kommit fram till att mänsklighetens oförsiktiga behandling av sin egen planet kan dra till sig oönskad uppmärksamhet. Vår egen snabbt expanderande civilisation kan utrotas av utomjordingar innan vi har blivit för starka.

”Skulle ett möte med utomjordingar vara bra eller skadligt för mänskligheten? En analys” Så heter rapporten från Nasa och universitetet i Pennsylvania.

Det finns flera tänkbara utgångar av att mänskligheten får kontakt med en annan avancerad civilisation. Ett möte kan bli till något bra som hjälper oss, helt neutralt men det kan också vara skadligt. I värsta fall blir mänskligheten utrotad.

Ett scenario, enligt den brittiska tidningen the Guardian, är att utomjordingar har uppsikt över oss på avstånd. De kan se hur sammansättningen av jordens atmosfär förändras i och med växthuseffekten. Av det kan slutsatsen dras att vi är en expanderande civilisation som håller på att förlora kontrollen över vår utveckling. Det gör att utomjordingarna beslutar ta det säkra före det osäkra och förstöra mänskligheten. En attack i förebyggande syfte innan vi har blivit för starka.

Miljötänkande utomjordingar kan även slå till mot oss för att rädda planeten.

Ett annat möjligt scenario är att de kommer för att förslava oss, äta upp oss eller nyttja oss på något sätt som till exempel cirkusdjur. Människan har själv burit sig åt på liknande vis genom historien. Mänskligheten har trängt undan och utrotat andra arter men även egna civilisationer.

Själva har vi lyssnat efter signaler och budskap från världsrymden i 50 år utan att ha hört minsta pip. Trots det ska vi enligt rapporten vara försiktiga med att sända ut budskap i världsrymden. Vi ska särskilt passa oss för att beskriva oss själva och vår biologi. Sådan information kan användas för att bygga vapen som är extra dödliga för människor.

Men rapporten tar också upp möjligheten att träffa utomjordingar som fattar tycke för oss. Kanske till och med hjälper oss att reda ut en del av våra problem, inte minst de miljörelaterade.

En ond erövrande starkare fiende skulle också kunna stoppas genom att vi får oväntad hjälp av en tuffare, men snällare ras. Ett sådant scenario, som inte dödar oss, skulle kunna stärka oss.