Nu höjer vi skatten

97 miljarder av våra skattepengar försvann i Nuon-affären.

Ekonomidocent Jan Tullberg har beräknat att invandringen till Sverige kostar 110 miljarder per år.

“Nu höjer vi skatten”, ropar Anders Borg. “Ja, gärna”, tjoar Fredrik Reinfeldt.

Av vilka anledningar Stefan Löfven (32 miljarder), Jonas Sjöstedt (90 miljarder) och medias kelgris Gustav Fridolin (27 miljarder) vill höja skatterna vet jag inte. Det vi vet är att det svenska skattetrycket redan ligger 10 procent högre än genomsnittet i OECD och att bara det lilla ö-landet Aruba har en högre marginalskatt. Källa: SvD

MP/SD

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är i många stycken varandras motpoler…

…kanske inte främst i politiska frågor, utan hur man handskas med de bägge.

MP är mediernas gunstlingar och partiet mer än 40% av journalistkåren röstar på. SD är dess raka motsats. SD är ett parti som Alliansen inte vill samarbeta med p.g.a. deras politik. MP är ett parti som Alliansen gärna samarbetar med, trots deras politik.

Trots detta når SD högre siffror i de flesta opinionsundersökningar. Säger då detta mest om SD som parti eller mest om MP? Säger detta också en del om våra journalister och kanske om väljarnas besked?

Medias makt?

Sifo presenterar sin nya väljarundersökning idag.

Sverigedemokraterna ökar med 0,3 procentenheter till 9,7% och är därmed både Sveriges tredje största parti och vågmästare. Miljöpartiet backar med 2,1 procentenheter till 7,9%.

Det anmärkningsvärda är att samtliga medier gemensamt motarbetar SD med alla till buds stående medel, många rent oärliga. Samtidigt ser vi hur samma medier gullar med miljöpartister så det nästan är genant och Gustav Fridolin har nästan blivit en seriefigur som dyker upp i expertsoffor, debatter, paneler, tv-shower och alla tänkbara sammanhang.

Givetvis visar media en tydlig agenda som bygger på personliga intressen, men samtidigt visar media att deras inflytande och makt inte är så stor som de själva tror. Klart att de försöker motarbeta både SD och alternativa medier, så att de sedan kan förmedla nyheter på sitt egna lilla vis, precis som förr alltså.

Källa: SvT

Medias roll i den politiska debatten

Nej, media är inte den oberoende och opartiska aktör i politiska frågor som de själva gör gällande och man som väljare borde förvänta sig.

Att Miljöpartiet utgör svenska journalisters gunstlingar är ingen hemlighet och mest hela tiden får vi bevis för detta. Miljöpartister bjuds in som experter i tv-soffor, miljöpartister bjuds in för att diskutera andra partier, miljöpartister recenserar andra miljöpartisters tal, språkrören deltager i matlagningsprogram, i tramsiga frågesporter, i mys pys-program och när hörde ni senast en miljöpartist utsättas för samma tuffa frågor som representanter för andra partier?

Ändå…

…måste opinionsmätningarna vara ett misslyckande för Miljöpartiet och inte minst för de journalister som väldigt opartiskt lyfter fram partiet och dess representanter på ett tämligen genant sätt. För samtidigt som Mp ständigt målas fram på ett icke-neutralt plan, så ligger partiet och dansar på 8-10% i opinionsmätningarna. Detta gör man samtidigt som partiet alla journalister avskyr, motarbetar och behandlar på allt annat än justa sätt, ligger på en lika och inte sällan högre nivå i mätningarna, nämligen SD.

Därför tror jag att detta gullande med Mp kan få dem att verka oseriösa och att personer som är mer insatta i den politiska världen lyser igenom det skenheliga skalet tämligen lätt.

Så…