Etikettarkiv: medelhavet

Kustbevakningen besköt italienska flottan


Den svenska kustbevakningen i form av Poseidon besköt igår en båt från italienska flottan.

Poseidon som just nu befinner sig i Medelhavet och räddar tusentals flyktingar över till Europa, avlossade igår varningsskott mot en båt från den italienska flottan. Det finns ingen fast beväpning på fartyget, men besättningen bär handeldvapen. Incidenten inträffade när den italienska båten närmade sig Poseidon i hög hastighet, utan att identifiera sig tillräckligt snabbt.

Källa: TT

Man läser att Poseidon inte är bestyckad, så lek med tanken att nästa båt som närmar sig i hög hastighet är en bestyckad båt med IS-krigare. Räcker handeldvapen i det läget?


OK till militär EU-insats


Idag beslutade EU:s utrikesministrar att EU kan inleda militära insatser i Medelhavet för att stoppa människosmugglarnas lönsamma verksamhet.

EU Navfor Med, som projektet kallas, har ännu inte fått stöd i FN:s säkerhetsråd, vilket krävts av ett flertal EU-länder. Fortsätt läs


Italien hotar att ”skada” Europa


INVANDRING. EU:s plan för att fördela asylsökande mellan medlemsländerna är en provokation, anser Italiens premiärminister Matteo Renzi. Nu kräver han ökat stöd och hotar med att ”skada Europa”. Fortsätt läs


40 flyktingar drunknade idag.


Flyktingbåtarna fortsätter att ta sig över Medelhavet och fler drunknar på vägen hit.

40 personer uppges ha drunknat när en gummibåt med 137 afrikaner råkade ut för trubbel. Överlevande berättar att de 40 ramlade överbord, men ingen kan berättat om båten ”exploderade” eller ”tappade luften”. Givetvis tragiskt att människor drunknar, men jag kan inte släppa nyheten om att kristna kastades överbord när en båt med cirka 100 afrikaner tog sig över Medelhavet i mitten av april.


Fler migranter än någonsin


Bara under gårdagen räddades 3 427 migranter som var på väg från Libyen till Europa.

Läser man mellan raderna är det dagligen mellan 2 000 och 3 000 personer som tar sig till Europa, bara från Libyen. I gårdagens räddningsaktion var det enbart män på båten. Var deras fruar, flickvänner och barn befinner sig återstår att se. Förmodligen befinner dom sig i de områden varifrån männen flyr. Det sägs att det finns 500 000 flyktingar i norra Libyen som väntar på att ta sig till Europa. De verkar vara på väg nu och säkerligen är ytterligare ett antal hundratusen på väg från länder nedanför Sahara. Sedan har vi förstås alla som tar sig från Egypten, Tunisien, Marocko, Libanon och Turkiet. Kan ni räkna inser ni snart att många, väldigt många, är på väg till ett arbetslöshetens Europa där många länder knäar under en usel ekonomi. Snart kommer också männens familjer som anhöriga och då räknar vi in ytterligare några miljoner, så hur tror ni Europa ser ut om 10 år? Någon….

Källa: SvD


De heligas läger möter Eurabia


Den norske bloggaren Fjordman (Peder Nøstvold Jensen) skriver träffande i essän The Camp of the Saints meets Eurabia på danska Snaphanen, om den pågående och accelererande “migrantkrisen” på Medelhavet. I en av kommentarerna till artikeln finns en länk till en annan intressant artikel Smugglers use social media to lure migrants in the Mediterranean

Den senare ger en inblick i hur smugglingen av människor från i huvudsak Mellanöstern och Nordafrika försiggår. Artikeln ger vid handen att båttransporten över Medelhavet kan kosta alltifrån €3000 i kontanter och i bland så mycket som €7000 till €10000.
Fortsätt läs


Stoppa flyktingresorna över Medelhavet


Sveriges Redarförening kräver internationella insatser för att få stopp på flyktingresorna över Medelhavet.

Flyktingarna måste stoppas från att komma ut till havs och det ansvaret ligger hos de kuststater varifrån båtarna avgår, menar Tryggve Ahlman från Sveriges Redarförening.

2014 ökade antalet räddningsaktioner från handelsfartyg med 400% jämfört med 2013, flera av dem var svenska fartyg. Eftersom flyktingströmmarna ökar och kommer att öka än mer, är det internationella åtaganden som krävs. Ansvaret ligger dock inte på svenska handelsfartyg, ansvaret ligger på de stater som tillåter att smugglarna kan husera fritt, men framför allt ligger ansvaret på de stater som inte fungerar, där krig och konflikter ständigt råder och där odemokratiska och korrumperade regimer härskar och där terrorister mördar besinningslöst.

Källa: SR


Svenskar fraktade sexslavar till araberna…


Av Pettersson

Svenska fartyg deltog aktivt i slavhandeln i Medelhavet på 1700-talet. Många av slavarna som fraktades på svenska fartyg var kvinnor som riskerade att hamna som sexslavar i Istanbul och andra delar av det osmanska imperiet.

– Det var en brutal handel med människor som pågick och nu vet vi att också Sverige var en länk i den kedjan. Likheterna med dagens så kallade trafficking är slående, säger Joachim Östlund, forskare vid historiska institutionen vid Lunds universitet.

Under arbetet med en kommande bok om svenskar i Nordafrika upptäckte Joachim Östlund till sin förvåning dokument som visar att svenska fartyg vid minst sju tillfällen hade ”negrer” i lasten när de lämnade hamnen i Tripoli, i nuvarande Libyen.
Uppgifterna finns i gamla skeppslistor från det svenska konsulatet i Tripoli, dokument som legat bortglömda i över 250 år.

 Jag blev lätt chockad när jag insåg vad det här betydde. Att Sverige hade haft en liten roll i den transatlantiska slavhandeln mellan Afrika och Amerika visste vi sedan tidigare – men att vi också spelade en roll i Medelhavet har varit helt okänt.

Destinationsort för de svenska fartygen var oftast Smyrna (Izmir i dagens Turkiet) men också Konstantinopel (Istanbul). Fartygen var vanliga handelsskepp, som vid sidan av annan last också fraktade människor.

Ett av de svenska slavskeppen var jakten ”St Erick”, under befäl av en Petter Ström.
Enligt skeppslistan lämnade fartyget Tripoli den 4 april 1748 med enbart ”negrer” i lasten. Ett annat svenskt fartyg, briggen ”Amila”, seglade från Tripoli den 25 november 1758 med ”barlast och ett stort antal Negrer”.

Tripoli var vid den här tiden en del av de så kallade Barbareskstaterna (Alger, Tunis och Tripoli), vilka formellt lydde under den osmanske sultanen i Istanbul men i allt väsentligt var självständiga. Den huvudsakliga inkomstkällan var sjöröveri och slavhandel, och just Tripoli var länge den dominerande transithamnen för slavhandeln med Levanten, det vill säga östra delen av Medelhavet.

Slavarna hämtades från söder om Sahara och transporterades under brutala former genom öknen upp till Tripoli. Därifrån skeppades de vidare sjövägen till Levanten, nästan uteslutande på europeiska fartyg.

Omfattningen var blygsam i jämförelse med slavhandeln över Atlanten till Amerika, och som mest handlade det om cirka 2 000 personer per år.

En stor del av transittrafiken gick under fransk flagg, men från början av 1740-talet och några decennier framåt var också svenska fartyg involverade i slavtransporterna.

Konflikten mellan det muslimska osmanska imperiet och olika kristna stater pågick för fullt vid den här tiden – och Sverige hade fredsfördrag med flera av dem. Dessutom hade Sverige ingått avtal med Barbareskstaterna, vilket innebar att svenska fartyg inte fick ”tas som pris” och att svenska sjömän inte fick göras ”till slafvar”.

Detta gjorde att många handelsmän såg neutrala svenska fartyg som särskilt attraktiva för transporter i det oroliga Medelhavet. Svensk neutralitet blev helt enkelt en bidragande orsak till Sveriges medverkan i slavhandeln.

– Svenska fartyg seglade rakt in i en storpolitisk konflikt och i den miljön var neutraliteten ett trumfkort. Risken att dyrbar last skulle kapas eller skjutas i sank var helt enkelt mindre om den gick under svensk flagg, säger Joachim Östlund.
Mycket tyder på att de svenska slavfrakterna var betydligt fler än de sju som finns dokumenterade i arkiven.

– Vi har ett mörkertal här. Det finns flera exempel på att svenska fartyg hyrdes ut på kontrakt och då fick skepparen ta den last som erbjöds. Det är inte orimligt att anta att det även då fanns slavar ombord.

Tidigare forskning visar att ungefär två tredjedelar av slavarna som fraktades via Tripoli var kvinnor.

Vilket öde som väntade dem när de sålts till sina nya, ottomanska ägare går inte att säga med säkerhet – men sannolikheten är stor att de hamnade i någon form av tjänsteroll och/eller som konkubiner, det vill säga sexslavar.

– Många köptes för att arbeta som hemhjälp i osmanska hem. Men det var nästan oundvikligt att de också fick rollen som konkubiner, säger John Wright, brittisk historiker och expert på den nordafrikanska slavhandeln.

Bland männen förekom också eunucker, det vill säga kastrerade män som var eftertraktade för tjänst i de ottomanska stormännens harem och ofta uppbringade ett högt pris på slavmarknaden.

– Pettersson noterar att svenskarna var en del i slavhandeln men att det var muslimer som sålde och köpte slavarna, i huvudsak svarta icke-muslimer från länderna söder om Sahara.

The Local                     Läs HÄR om svenska slavar i Nordafrika