Etikettarkiv: masspsykos

Enighet om klimatet?


KLIMAT. På NoTricksZone har Kenneth Richard sammanställt över 500 publicerade vetenskapliga artiklar som på olika sätt undergräver de klimatföreställningar som för närvarande ligger till grund för vår och EU:s klimatpolitik. 

De olika artiklarna är kritiska till en eller flera av punkterna nedan. Det är artiklar som sällan eller aldrig refereras i PK-media med hänvisning till att enighet råder om klimatet och debatten är onödig. Fortsätt läs