Etikettarkiv: Lögn

Lögnerna inom islam


Som den enda bland världen religioner, har islam inte bara en allomfattande licens för mord men också en långtgående licens för att ljuga och placerar sig därmed utanför gruppen av de andra stora religionerna som alltid strävar efter frid, ärlighet och respekt.

Enligt islam är lögn en synd (haram). Muslimska lärda, lär att muslimer i allmänhet bör vara sanningsenlig mot varandra. Observera, mot andra muslimer, såvida inte syftet med att ljuga är att ”släta över skillnader.” Det finns fyra former för att ljuga inför icke-muslimer; taqiyya kitman, muruna och tawriya.

Fortsätt läs


Kluven tunga


Vår egen statsminister talar åter med kluven tunga och hur länge ska denna man tillåtas urholka svensk välfärd och svenska skattebetalares moral?

reinfeldt_kluven_tunga


Den stora lögnen


För att komplettera Petterssons artikel om den stora lögnen i Forserum ber jag att få påminna er.

När ni ser filmklippet ska ni ha ordet taqiyya i tankarna. Läs om betydelsen av ordet i denna artikel.

 


Användandet av lögnen inom islam


Pettersson tackar för mejlet från Nostradamus i Norr.  

I samband med firandet av terrororganisationen Fatahs 47-årsdag (HÄR) förnekade Jerusalems mufti Muhammed Hussein att islams skrifter förkunnar att judar skall dödas. Det kan därför vara på sin plats att redovisa hur lögnen används som en metod inom islam.

Som den enda bland världens religioner, har islam inte bara en allomfattande licens för mord men också en långtgående licens för att ljuga och placerar sig därmed utanför gruppen av de andra stora religionerna som alltid strävar efter frid, ärlighet och respekt.

Taqiyya betyder försiktighet, rädsla eller förklädnad. Under taqiyya är det tillåtet att ljuga tills takbjälkarna böjs. Al Ghazzali (1059-1111) som var en av de mest framstående teologer inom islam, har sammanfattat befallningarna om taqiyya så här: ”Vetande detta, att ljuga i sig inte är fel. Om en lögn är det enda sättet för ett bra resultat, då är det tillåtet. Därför måste vi ljuga om sanningen leder till ett oacceptabelt resultat”.

I Sura 3:54 finner muslimerna också gudomlig tillåtelse för bedrägeriets konst. Där står skrivet: ”Och de (otrogna) smidde ränker och planerade ett stort bedrägeri, och även Allah planerade, och Allah är den bäste bedragaren.” Här är islam oöverträffad bland de övriga världsreligionerna. Muslimernas gud är den enda gud som är hyllad som en bedragare, lögnare och skurk.         Lögnerna är alltså tillåtna under vissa omständigheter och kan användas när det gäller att vilseleda och förvirra fienden (icke-muslimer) så att de inte anar oråd, att gynna islams utbredning, Taqiyya genomsyrar nästan alla verksamheter och kontakter mellan muslimer och otrogna.

Läs hela PDF-filen Lögnen inom islam