Etikettarkiv: julia ceasar

Sverige ska monteras ned som nation


Av Pettersson som lånat det mesta från Julia Caesars söndagskrönika. Läs mer HÄR.

Sverige ska monteras ned som nation. Etniska svenskar ska upphöra att existera som folkgrupp. Alla på jorden ska vara ett enda blandat, härligt färgrikt folk som fritt strömmar över de gränser som på sikt ska utplånas. Som ett steg på vägen mot det universella Utopia ska den svenska välfärdsstaten förvandlas till grus och aska. Destruktionen är i full gång. När vi inte längre har någonting att försvara har de onda krafterna nått sin slutliga destination.

Ett skräckscenario? Förvisso. En grundlös fantasi? Nej, inte alls. Utplånandet av nationer och kulturer är målet för starka både inom- och utomparlamentariska krafter i hela världen. Okunnighet och historielöshet hos allmänheten är två av medlen. Andra medel är en tynande nationell självkänsla som har undergrävts i decennier och diffusa skuldkänslor som är tacksamma att exploatera.

I Sverige har vi kommit långt – kanske längst i världen – i den nationella nedmonteringen. Skolan, påhejad av politikerna, har gjort sitt för att undergräva kunskaper om vår historia och pulvrisera en bildningstradition som för bara några decennier sedan levde och blomstrade. Journalistkåren har sedan 1960-talet aldrig missat ett tillfälle att upphöja globalisering och mångkultur till riksnorm och kasta skit på Sverige och svenska folket. Lika länge har politikerna dagligen stretat med uppgiften att förvandla Sverige till ett mångkulturellt inferno. De har sannerligen lyckats.

Konkurrensen är hård, men ett slags vidrighetsrekordet är en artikel skriven av Petter Larsson i Aftonbladet. Han är en av de oumbärliga krafterna i Aftonbladets propagandastall av vänsterslynglar. Utan orm, inget paradis. Den välfärdsstat Jimmie Åkesson tror existerade på 60-talet, fanns aldrig.

Petter Larsson glömmer dock en viktig sak. Han glömmer alla oss som var med när det fanns skolor och poliser i varje by, när ordet vårdköer inte var uppfunnet och läkare kom hem när man önskade och skatterna var betydligt lägre än idag.

Här är några citat från en föreläsning där han ger sin syn på Sverigedemokraterna. Jag rekommenderar läsarna att se videon, den är en enastående uppvisning i hålögd anal vänsterperversion. Notera den uttryckslösa mimiken och de kraftlösa, feminina handrörelserna. Cirka 16:35 minuter in i föreläsningen säger han:

“Det viktigaste tror jag är att man fortsätter brännmärka dem som nazister i varje givet läge. Man ska påtala vilka de är, liksom.”

 “Min tanke med detta är att om man brännmärker SD stenhårt så kan man sedan använda SD som slagträ mot moderater och folkpartister. Kolla, deras förslag är som SD, och SD är ju nästan nazister. Det är i alla fall den logiken jag arbetar efter än så länge.”

 -Pettersson säger att bit för bit håller de på att försöka utplåna vår historia.


Rahmi Sahindal


Av Pettersson

Rahmi Sahindal är född 1946 i Kurdistan, Turkiet. Han kommer till Sverige 1981 och får uppehållstilstånd. Det var inte svårare då än nu.

Rahmi är analfabet, han kan inte läsa och skriva på sitt eget språk och att lära sig svenska är hopplöst men han lyckas trots det få ett jobb i ett tvätteri. Han jobbar och sliter men lyckas ändå inte komma in i det svenska samhället. Hans syster som hjälpt honom i Sverige skiljer sig och Rahmi säger upp bekantskapen med ”horan” som dragit vanära över släkten.

En dag under 1997 kommer han hem från jobbet och får reda på att hans 22-åriga dotter har skaffat sig en svensk pojkvän. Efter en femårig tragedi mördar han sin dotter med två skott i huvudet. Dottern hette Fadime och resten vet vi.

-Pettersson undrar vad fan gör mörkermännen här? När Oskar och Kristina utvandrade till Amerika var det för att skaffa sig själva och sina barn och barnbarn en bättre framtid. De behöll sina seder med jul och midsommar men det gjorde de privat. De lärde sig språket och villkoren i Amerika och efter en tid var de assimilerade och älskade det nya landet men glömde inte det gamla.

Vad drömmer analfabeterna och getherdarna om? De kommer hit och vill att allt ska vara som det varit hemma i byn i tusentals år. De unnar inte ens sina barn en bättre framtid. Obegripligt.

Läs krönikan av Julia Ceasar på Snaphanen