Har Jan Ekberg fått “sparken” ??

För några veckor sedan köpte jag Jan Tullbergs bok “Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik”. Boken har legat i läskön, men idag kunde jag inte bärga mig längre utan tjuvstartade med kapitlet “Ekonomiska effekter”. På sidan 82 finns en intressant kommentar som jag inte kände till sedan tidigare.

Under rubriken “politikernas kalkylerande” finns ett antal kommentarer runt politikernas ovilja att redovisa effekterna av svensk invandringspolitik. Bland annat så ska Myten Ullenfjant i en kommentar i DN den 22 dec 2011 ha konstaterat att “Ekberg inte är officiell expert och hans kalkyl är inte regeringens.

Det märkliga är att med “hans kalkyl” avser Myten Ullenfjant Finansdepartementets utredning 2009:3 som togs fram av Finansdepartementets ESO-grupp.

Lusharpan kan bara konstatera att den mannen måste ha en eller flera skruvar lösa. Sedan när blev en statlig utredning inte regeringens uppfattning ??  Ingen har ju gjort återtag på utredningen och förklarat den som ogiltig. Borde man inte ha gjort det.

Men att Jan Ekbergs siffror inte passade är helt klart. För efter att utredningen togs fram så har det varit tyst om Ekberg i officiella sammanhang. Ingen politiker pratar längre om hans utredningar, så Ekberg har uppenbarligen hamnat i frysboxen tillsammans med ett antal andra människor med obehagliga uppfattningar. De sanna arvtagarna till Göbbels propagandaministerium jobbar oförtrutet vidare på att tysta sina motståndare. Resan mot demokraturen fortsätter.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.