Etikettarkiv: grundlagen

Grundlagsändringen – vad står på spel?


DEMOKRATI & YTTRANDEFRIHET. Grundlagsändringen som föreslagits av regeringen är både kontroversiell och gravt underrapporterad. Henrik Jönsson går igenom argumenten för och emot, och förklarar varför detta förslag inte bör genomföras i sin nuvarande form. Fortsätt läs


Kommun bokade alla torg för att hindra yttrandefrihet


YTTRANDEFRIHET. I dag är det precis ett år sedan Svenskarnas parti demonstrerade samtidigt som kyrkklockorna ringde i Jönköping. För att det inte skulle bli samma situation i år valde kommunen tillsammans med andra aktörer att boka alla torgplatser och offentliga platser så att partiet inte skulle ha någonstans att tåga i år, rapporterar P4 Jönköping. Och i år kommer inte SvP till Jönköping alls. Fortsätt läs


Grundlagarna


Av Pettersson

Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför en speciell ställning i samhället.

Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för eftertanke, och konsekvenserna måste vara särskilt väl genomtänkta. Tanken med detta är att demokratin ska skyddas.

Regeringsformen är en av Sveriges fyra grundlagar och anger hur Sverige ska styras. De övriga tre är tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen.

I Regeringsformen står…

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

─ Pettersson läser ”ALLAS LIKHET INFÖR LAGEN SAMT IAKTTA SAKLIGHET OCH OPARTISKHET”

Hur fan kan vi tillåta muslimska friskolor i vårt land? Ingen med förståndet i behåll kan påstå att de muslimska och för den delen en del andra friskolor undervisar sakligt och opartiskt eller att de står för likhet inför lagen.

Expressen