Etikettarkiv: Försvarsmakten

Migrationsverket får hjälp av Försvarsmakten


Det finns sju partier i riksdagen som man med all rätt kan klassa som ett-fråge parti. Svensk politik har kommit att handa om endast EN sak, det finns EN sak som är prio ETT. Migrationsverket växer men inte tillräckligt fort, man räcker inte till. Strömmen av asylsökande forsar fram i en rasande fart. Fortsätt läs


Den stora blåsningen


Redan torsdagen den 6 november 2008 så konstaterade professor Mats Alvesson och Karl Ydén, som då skrev en avhandling i ämnet, att ”karriärstyrda officerare skapar ett inkompetent försvar”. Aldrig har det väl blivit så tydligt som under de senaste dagarnas jakt på ”främmande underrättelseverksamhet” hur rätt de båda forskarna hade.

I sin avhandling så konstaterade Karl Ydén att försvarsmakten idag fungerar mer som ett gigantiskt karriärsystem än som ett rationellt instrument för militära insatser i Sverige och utomlands. Ett karriärsystem som dessutom är helt slutet och i stort sett utan påverkan utifrån. Endast en mindre del av våra då 10.000 yrkesofficerare arbetade konkret med soldatutbildning. Officerskårens möjligheter till avlönad vidareutbildning, karriär, status och andra belöningar vägde tyngre än Försvarsmaktens mål och effektivitet. Enligt Karl Ydéns uppfattning så satsar Försvarsmakten alldeles för mycket resurser på Gayparader, genusforskning, logotypebyten och värdegrundsundersökningar mm till ingen nytta för försvarseffekten.

Lusharpan kan bara instämma i ovanstående slutsatser. De officerare, inklusive ÖB, som belönats de senaste åren är de som genomfört den totala avrustningen av det svenska försvaret och som nu gör att vi står med brallorna neddragna till fotknölarna när det väl smäller. Det är som gamla tiders fattigvård, den som erbjuder sig att köra svenska försvaret för lägsta möjliga kostnad får bli ÖB.

Lusharpans uppfattning är att vi inte bara behöver en ny försvarsmaktsledning, vi behöver en helt ny försvarsdoktrin. Om det nu blev fel med ett yrkesförsvar, backa då på beslutet och sno ”den finska modellen” rakt av. Den ger oss ett mycket större försvar till halva priset. Dessutom kommer den förmodligen att underlätta det försvarssamarbete som Stefan Lövén  aviserade under sitt statsbesök i Finland. Men vänta inte med beslutet. Det är bråttom om vi ska få ett försvar värt namnet de närmaste åren. Svenska folket ska inte behöva betala drygt 40 miljarder om året för en försäkringspremie som är i det närmaste värdelös.


Avgå ÖB


Vi har här på Petterson haft en hel del diskussioner rörande det svenska försvaret.
Det är framför allt ÖB:s uttalanden om försvarets uthållighet och krav på mera pengar som föranlett diskussionerna.
Nu har ÖB ånyo gått ut och krävt mera pengar. Om han inte får det så hotar han med att lägga ner en av försvarsgrenarna. Ett minst sagt drastiskt beslut.

Jag har tidigare hållit med ÖB när det gäller hans krav på mera pengar till Försvarsmakten, men jag har ändrat uppfattning.
Det som fått mig att ändra uppfattning är den jämförelse med finska försvarsmakten som jag tidigare redovisat här på Pettersson.

Den finska försvarsmakten kommer efter de senaste nedskärningarna att kunna ställa 230.000 man på krigsfot efter mobilisering. Den svenska försvarsmakten kan idag ställa ca 40.000 på krigsfot efter mobilisering inklusive hemvärnet. En siffra som man de närmaste åren avser öka till 50.000.
Finlands försvarsmakt kostar bara hälften av den svenska och kan i dagsläget sätta 6 gånger så många personer på krigsfot. Någon kvalitativ skillnad föreligger egentligen inte, utom möjligen för flygvapnet där Finland har amerikanska F18 Hornet som huvudstridsplan och Sverige snart kommer att ha nya JAS. I övrigt är länderna lika, utom i vissa fall där Finland tom är bättre, tex vad gäller artilleri och UAV.

Den svenska försvarsmakten är idag inte en försvarsmakt för Sverige. Den är uppbyggd för och verkar i andra länder, men saknar, till skillnad från Finlands försvarsmakt,  förmåga att skydda Sverige i händelse av krig

Så vad svenska försvarsmakten behöver är inte mera pengar. Den behöver en kompetent ledning och kompetenta försvarspolitiker som kan hushålla med resurserna på samma sätt som i Finland.
ÖB:s oförmåga att uppnå resultat i jämförelse med vårt grannland talar sitt tydliga språk. ÖB och försvarsmaktens ledning är inte kompetenta för sin uppgift därför borde de avgå tillsammans med Försvarsutskottet. (Och den förste att sparkas där borde vara Abidirisak Waberi. Vilken kompetens har han i de här frågorna ??).

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Sveriges nya militärer


Av Stefan K

Är du ung, söker spänning, vill lära dig att skjuta och kommer från Somalia eller Irak? Då har du en framtid inom det svenska försvaret.

”Religionsutövning och olika matpreferenser tas hänsyn till”, står det i Försvarets information till de nysvenskar som vill söka utbildning inom det svenska försvaret.

500 personer med utländsk bakgrund söks till en tio veckor lång utbildning inom det svenska försvaret. Anledningen sägs vara att försvarets verksamhet sker allt oftare i miljöer utanför Sverige och att man därför behöver personer med insikt i dessa miljöers samhällen och strukturer.

Citatet ovan visar att man gärna söker muslimer och att deras krav på särskild mat och religiösa seder ska tillgodoses. Stefan K som själv gjort lumpen och tvingats äta fläsk- och köttgryta minst sex dagar i veckan under militära övningar, undrar hur detta kommer att tas emot av de nya svenska militärerna? Utbildningen kommer också att ske under vår kallaste period och därför undrar jag också om muslimerna i det nya svenska försvaret uppskattar att ligga med röven i vädret fem gånger om dagen, omgiven av meterhög snö och svinkalla vindar?

Det jag dock mest undrar över är bakgrunden på de som söker. Som bekant kan få av de som anländer visa upp en id-handling när de träder över gränsen till Sverige. Vårt land inhyser idag terrorister, extremister, grovt kriminella och krigsförbrytare som tagit sig hit under falska identiteter eller smugit sig in helt ljudlöst. Visserligen har de vapenerfarenhet och drar sig säkert inte för att döda, men är det lämpligt att ge dessa personer en närmare insyn i det svenska försvaret och många av dess hemligheter? Vi får väl hoppas att Försvarsmakten har bättre koll på vilka som befinner sig i landet och de som söker utbildningen, än vad vår regering, SÄPO och Migrationsverket har.

Nåväl är du ung, arbetslös, söker spänning och vill lära dig militär taktik, så sök. Kan du inte svenska? Strunt i det, för detta är inget som behövs i dagens Sverige. Förresten har Försvarsmakten varit så snäll att de ger informationen på ditt eget språk.

Källa: Försvarsmakten


Terrornivån för försvaret höjs ett steg


Av Olli Rein

Iransk terrorcell pasdaran

Under försommaren har den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) gjort en översyn av terrorhotet mot Försvarsmakten i Sverige, skriver försvaret på sin hemsida. Den höjning av hotbilden mot Sverige som Försvarsmakten nu inför kommer sedan ny information analyserats som pekar på att också den svenska militären kan komma att utgöra ett mål för terrorister. Anledningen till att hotbilden har blivit större är de våldshandlingar som har skett runt om i Europa, bland annat i Tolouse där militär personal angreps. Nivån för terrorhot mot Försvarsmakten i Sverige höjs ett steg. Risken bedöms nu som ”förhöjd”, uppger försvaret.

Det var i onsdags som Försvarsmakten beslutade att höja hotbildsnivån och därmed följa efter det civila samhället. Säkerhetspolisen beslutade redan på hösten 2010 att risken för terrorattacker mot Sverige var förhöjd. Försvarsmakten betonar att det inte finns något specifikt hot mot Sverige utan att det rör sig om en samlad bedömning av det som händer i omvärlden. Sedan beslutet togs i onsdags har försvaret ägnat tiden därefter åt att vidta en rad åtgärder

– Sedan en tid tillbaka har vi information som gör att vi inte längre kan utesluta att försvaret också kan vara ett mål för ett eventuellt hot, säger överste Johan Fölstad, operationsledare i Försvarsmakten och den som ser till så att nivåhöjningen utförs i praktiken.

Enligt överste Fölstad rör det sig om mycket små förändringar, det grundskydd som redan finns på plats ska räcka också för den här nivån, säger han. De övningar som finns planerade kommer att genomföras och försvaret kommer inte att ställa in något som följd av det nya beslutet.

– Jag tror knappast att samhället i övrigt kommer att märka av den nya nivån, säger han. ­­Hur länge kommer vi att få leva med denna förhöjda hotbild? Vi kan få leva med det under en lång tid. För att vi ska sänka nivån igen måste vi få in ny information som säger att hotbilden förändrats eller som visar att den information vi nu har inte stämmer, säger han till DN.se. Den förhöjning som Säkerhetspolisen införde för det civila samhället för ett och ett halvt år sedan lever vi ju fortfarande med, även om de flesta har glömt det, säger Johan Fölstad.

DN

Mahmoud-Ahmadinejad dåren kallad

Det var nog i sista minuten som det svenska försvaret följde den civila förvaltningen och höjde sin hotbild mot terrorismen, då de militära förbanden kan tänkas ha en särskild dragning på den ondskans galningar som är ute för att skada andra länders militära och civila system, vad det än är. De här terroristerna kan komma från vilka muslimska håll som helst, men här har jag valt att lägga upp bilder av en av de mest vidriga staterna i mänsklighetens historia nämligen Iran och dess teokratiska ledare Ayatollorna och en sinnessjuk president. Olli vet inte vem som är värst, men ondskan finns i överskott hos alla av dem, och med landsförrädare i den svenska regeringen, så kan allt hända. Den enda chansen att komma ur den här situationen, är att SD med det stöd man nu får av folket i opinionsräkning efter opinionsräkning och som inte redovisas i Ljugmedia, bör ges befogenhet  att tills nyval kan hållas, få ta över den svenska regeringsmakten och hemförlova både Riksdag och regering. Men detta måste ske mycket snart, innan förfallet i Sverige leder till statsbankrutt och i förlängningen kanske till och med inbördeskrig. Utan frihet är ändå livet inte värt att leva.