Stäng

Tiggeriförbud

Vår allt mindre lokaltidning har gjort en enkät där en representant för de åtta stora partierna får berätta hur de ser på tiggerifrågan. Ni kanske redan kan gissa vad de olika partiernas representanter har att säga, men en person måste nämnas särskilt. Centerpartiets Axel Wevel lämnar denna begåvade motivering: ”Med ett tiggeriförbud riskerar man bara…

Flyktingbarn hotas

Ensamkommande yngre män hotas på sina HVB-hem, skriver SvD efter en egen gjord undersökning. SvD skickade ut enkäter till 100 hem för ensamkommande unga män, men fick enbart svar från 44. Av dessa hem svarade 14 att någon eller några av deras boende hade utsatts för någon form av hot. 30 svarade alltså att inga…

Politikerhoten kartläggs

Av Stefan K I december presenterar BRÅ sin kartläggning av politikerhoten. 2008 gavs boken ”Politik på hemmaplan” ut och den byggde på en enkät som 10 000 fullmäktigeledamöter svarat på. Undersökningen visade sig att 8,5% av de tillfrågade politikerna hade utsatts för något form av brott kopplats till deras politiska engagemang. Redan då var Sverigedemokrater…