18 000 liter whisky ned i avloppet

shivasTusentals liter whisky har av misstag dumpats i avloppet på whiskyfabriken Chivas Brothers i den skotska staden Dumbarton.

”Den hemska incidenten” lär enligt styrelsen ha åsamkats av nattskiftets strul, då den färdiga starkdrycken blandades ihop med vask. Som resultat sparades avloppet, medan whiskyn kasserades.

Det uppståndna spritmolnet blev så tjockt att avloppspersonalen började slå larm.

– Ingen större förlust säger Pettersson som föredrar konjak…

Rysslands röst