Öga för öga gör hela världen blind

Öga för öga gör hela världen blind, sa Mahatma Gandhi, men i stora delar av världen lever öga för öga, tand för tand kvar.

Öga för öga, tand för tand är ett talesätt känt från Gamla testamentet i det som kallas Mose lag, i Nya Testamentet låter det helt annorlunda, där säger Jesus Kristus “Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.”Read More »