Fler jobb till utlandsfödda

Mellan 2001 och 2010 ökade antalet arbetstillfällen i Sverige med 205 000. Av dessa gick 150 000 till utlandsfödda.

LO ser positivt på detta och en av utredarna, Farbod Rezania från Svenskt näringsliv (kompis med Stefan Fölster?) säger att “utrikes födda är oumbärliga för den svenska arbetsmarknaden”.

Källa: SvD

Samtidigt jobbar cirka 70 000 svenskar enbart i Norge, välutbildade läkare och sjuksköterskor som lockats av bättre villkor och högre löner, nyutbildade ungdomar som jobbar på restaurang eller sitter och skalar banan. Här hemma sitter arbetslösa svenska män/kvinnor och målar röda stolar blå och andra meningslösa FAS-3 sysslor. I en kommun som Söderhamn betalar man för att bli av med arbetslösa ungdomar. Som om det inte vore nog söker försvaret 500 personer till nya utbildningar där samtliga måste har utrikes bakgrund, räddningstjänsten ordnar nya utbildningar som enbart riktar sig till utrikesfödda och nu börjar man säga upp svenskar och ersätter dem med utrikesfödda.

Att vara svensk i dagens Sverige är fan i mig inte lätt.

Kommunal vill rädda glesbygden med nysvenska barn

Av Stefan K

Fackförbundet Kommunal har i sitt senaste nummer av medlemstidningen Vision en artikel om de ensamkommande flyktingbarnens vikt för glesbygden.

“I många glesbygdskommuner ger ungdomarna både nya arbetstillfällen och ett viktigt ekonomiskt överskott”. Så inleds artikeln som vill få medlemmarna att ta till sig Europas mest extrema flyktingpolitik, genom att belysa det ekonomiska aspekterna. Richard Svanegård på Migrationsverket säger mycket riktigt att det slagits nya rekord i antalet ensamkommande barn de senaste tio åren, men påstår samtidigt att han inte har någon förklaring. Häpp!

Symptomatiskt är att just små kommuner har de flesta platserna och så nämner man bl.a. Övertorneå där kommunalrådet Henric Barsk säger att mottagningen varit ett jättelyft för kommunen, inte minst ekonomiskt. Runt 40 anställda finns kring verksamheten som är helt finansierad av staten. I artikeln sägs mycket riktigt att kommunen får 1 900 kronor per barn och dygn, men förmedlar bara lite snabbt att det finns ytterligare ersättningar till kommunen, utan att gå in på vilka och hur höga de är. På petterssons kan vi berätta att det förmodligen rör sig om ytterligare 14 000 kronor per barn och dygn som vi snälla skattebetalare bistår med.

Stefan K som själv är född och uppvuxen på landsbygden ställer mig helhjärtat bakom alla de som kämpar för en levande landsbygd och att även glesbygderna ska få del i alla satsningar som görs (de få satsningar som görs), men att med skattepengar köpa sig arbetstillfällen med hjälp av bluffande asylsökande barn från Somalia och Afghanistan kan aldrig vara rätt väg att gå. Finns pengarna hos staten, kan man lika gärna lägga dem på vården, skolan, omsorgen och skapa nya arbetstillfällen inom de sektorerna. 2010 kunde man läsa denna artikel från just Övertorneå. Som vanligt får de äldre stå tillbaks.

Lite fakta på slutet: Nytt rekord kommer att slås i år, då över 3 000 ensamkommande barn väntas till Sverige och Migrationsverket spår att upp till 3 300 kommer att söka asyl under de närmaste åren. Detta lär föranleda en ny lag som tvingar alla kommuner att ta ansvar, vare sig man vill eller har råd. Samtidigt läser vi nästan dagligen om besparingar och nedskärningar inom välfärdens alla områden och detta från kommuner runt om i hela landet. Snacka om prioriteringar!

Källa: Tidningen Vision (Ps. Det finns ett kommentarsfält, men i nuläget finns inga kommentarer. Kan det bero på att medlemmarna inte sympatiserar med artikeln? De medlemmar som drabbats hårt av nedskärningar och hög arbetsbelastning de senaste åren.)