Slöjan – frivillig eller påtvingad?

På sajten Altinget ställer Maria Rashidi frågan om muslimska flickor har rätt att själva välja om de vill eller inte vill bära slöja, eller om föräldrarna tillåts tvinga dem till det.

Slöjan är fortsatt ett omdiskuterat klädesplagg och svaret på om den är påtvingad eller frivillig uteblir. Maria Rashidi, som har sitt ursprung i ett land där slöjan är obligatorisk, ifrågasätter det svenska samhällets naiva syn på det muslimska klädesplagget.Read More »