Invandrargäng drev brutal narkotikaliga på åländska skolor

BROTTSLIGHET. Åland är en ögrupp mellan Egentliga Finland och Sverige. Åland är en självstyrande del av republiken Finland där ögruppens svenskspråkiga status samt invånarnas svenska kultur och språk skyddas av internationella garantier. Åland är också demilitariserat, vilket innebär att det inte får finnas någon militär aktivitet på Åland i fredstid. Det hjälper dock inte mot mångkulturens avigsidor. Read More »

Ålandsfrågan

Åland och Finland hade varit en del av Sverige sedan rikets uppkomst på 1300-talet men förlorades till Ryssland efter Finska kriget 1808-1809.

Åland var redan under forntiden svenskspråkigt och var under vikingatiden ett av Nordens tätast befolkade områden, med omfattande handelsförbindelser med grannarna.

Åland intar en särställning i republiken Finland. Det är ett självstyrande landskap som består av över 6 000 öar, holmar och skär. Ålands landyta är 1481 kvadratkilometer. Av de cirka 28 000 ålänningarna (2011) bor omkring två tredjedelar på huvudön Fasta Åland där huvudstaden Mariehamn ligger.

Nästan alla ålänningar talar svenska och enligt lag ska Åland bevaras svenskspråkigt. Endast engelska är obligatoriskt främmande språk i de åländska skolorna, medan finska och andra språk kan väljas frivilligt.Read More »