Etikettarkiv: abt-boende

Upphandling tillfälligt boende för asylsökande


Migrationsverket har gjort en upphandling av tillfälligt boende för asylsökande som kanske är intressant för Petterssons läsare. Där står vilka som företag som godkänts, vilka som inte blivit godkända och vad skattebetalarna får betala per person och natt inkl. mat hos de olika företagen.

Tilldelningsbeslut har tagits i följande upphandling:

Referensnummer: 22-2012-15928

Upphandling: Tillfälligt boende för asylsökanden, ABT-boende.

Behovet av platser i tillfälligt boende för asylsökande är större än det antal platser som finns tillgängliga på ramavtalen.

Migrationsverket har därför för avsikt att påbörja en ny ramavtalsupphandling så snart den nu pågående upphandlingen är avslutad.

Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr på minst 10 dagar då myndigheten inte får teckna avtal.

Upphandlings-, systemförvaltnings- och behörighetsenheten, Migrationsverket

-Pettersson ser att trots att upphandlingen med tvåårskontrakt blev klar idag 2012-12-10 så räcker inte platserna utan Migrationsverket ska börja en ny upphandling. Dessutom kan det vara på sin plats att nämna att trots alla klagomål på asylboendena så verkar Migrationsverket vara nogranna med dem de godkänner. De försöker göra ett bra jobb och ratar oseriösa anbud.

Av inkomna anbud godkändes 25 och 73 underkändes.

Tilldelningsbeslut 2012-12-10 

Upphandlingsprotokol 2012-12-10

Upphandlingsprotokoll, bilaga