Författararkiv: FjärranÖsternRedaktionen

6 x 0 = 0


Tony Heller, klär av ännu en klimatlögn! Denna gång ett isljug från Antarktis.  Som vanligt har PK media inte en siffra rätt!


Statsminiministern lovar krafttag


Detta konstverk är framställt av: JEANDERS


En muhammedansk predikant i Storbritannien


Han visar på ett utmärkt sätt varför den muhammedanska läran inte hör hemma i civiliserede länder.


Ingen diskret entreMad Mike Hughes Sista Färd


Mad Mike, var en ”galenskapare” av hög klass, hade han bott i Sverige hade han med stor sannolikhet varit Miljöpartist.

Han var helt övertygad om att jorden är platt, och skulle per raket förflytta sig ut i rymden, för att titta efter själv, eftersom han inte trodde på de bilder som NASA med fler publicerat, som visar att jorden är ett klot.

Den raket han skulle ”uppstiga” med igår, i en öken i Kalifornien, var en ångdriven prototyp, som bara skulle ta honom ut ca 850 meter. Den fallskärm som skulle användas vid landningen, utlöstes dock straxt efter starten, varför det inte fanns något som bromsade farten, när raketen med Mike i störtade mot marken.

Micke vart 64 år.

Mer om denne ”raketforskare” läser ni HÄR


Utbrott av PMM i Brisbane


I den Australiska staden Brisbane, drabbades idag på förmiddagen en 25-årig muhammedan, född Afghanistan men  han har lång tid bott i Australien, av den Plötsliga Muhammedanska Mordlystnaden.

Han han han knivhugga en ”turist” i lungan, innan polisen sköt honom.

Polisen ”kände till honom”, sedan tidigare!

LÄNK

 


Dagens KonstverkBarn-indoktrinering i Palestian


Det skall börjas i tid med barn som självmordsbombare skall bli!


Sharia står över Nederländska värderingar seder och lagar


”Jag lär mina barn att Allah, att vår skapare är viktigare än nederländska regler. Och att vi inte behöver anpassa oss till det nederländska samhället.”

Fjärranösternredaktören säger: Ett illustrativt exempel på varför den muhammedanska läran inte hör hemma i civiliserade länder.


Muhammedansk Barnindoktrinering


Turkiska imamen Muhammed Korkmaz :

”Jag uppfostrar  min son till  att bli en hög kvalitativ, fantastiskt fiende till judar och kristna.” . 

Fjärranösternredaktören säger: Ett illustrativt exempel på varför den muhammedanska läran inte hör hemma i civiliserade länder.