Otillräckliga statliga åtgärder för ett effektivt elsystem

ENERGIPOLITIK. Regeringen och de statliga myndigheterna har inte genomfört åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt för att elsystemet ska utvecklas i linje med det övergripande målet för energipolitiken. Senfärdigt agerande, kortsiktighet och dåliga konsekvensanalyser är de största bristerna, visar Riksrevisionens granskning.

Oskarshamns kärnkraftverk. Två reaktorer är stoppade. En går.

Elsystemet är en grundbult för ett fungerande samhälle. En förutsättning för att elsystemet ska fungera är att det råder balans mellan produktion och konsumtion, och att det finns en fungerande överföring däremellan.

Staten har huvudansvar för att elsystemet fungerar, och för att nätet byggs ut när det behövs. Riksrevisionen har granskat om regeringen och de statliga myndigheterna har genomfört åtgärder på ett effektivt sätt.

Granskningen omfattar fem av de politiska beslut som har haft störst inverkan på elsystemet. Riksrevisionen bedömer att huvuddelen av dessa har fattats utan tillräckliga konsekvensanalyser, framför allt när det gäller påverkan på försörjningstryggheten.

Detta har fått flera negativa konsekvenser. Ett exempel är höjningen av effekt­skatten 2015 som tillsammans med bland annat befintlig beskattning och låga elpriser bidrog till nedläggning av fyra kärnkrafts­reaktorer, vilket försvagade transmissionsnätet. Beslutet baserades på oklar grund och i strid med befintlig kunskap. Ett annat är höjningen av energi- och koldioxidskatten för fjärrvärme­anläggningar, som ledde till produktionsnedläggningar och därmed effektbrist i flera storstäder.

De bristande konsekvensanalyserna beror inte på att det har saknats kunskap. En delförklaring är snarare att de aktuella besluten har varit låsta av politiska överenskommelser.

Läs vidare hos Riksrevisionen…

-Pettersson konstaterar att Riksrevisionens rapport är en svidande kritik av den gamla S+MP regeringen och deras stödpartier.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att

 • se till att det inför beslut med större påverkan på elsystemet alltid finns tillräckliga konsekvensanalyser, samt förslag på hur oönskade konsekvenser ska hanteras
 • se till att större åtgärder på elområdet genomförs långsiktigt och att det finns tillräckliga förutsättningar för anpassningar.
Steget Efter

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

6 thoughts on “Otillräckliga statliga åtgärder för ett effektivt elsystem

 1. Undra om Svt och SR tar upp denna frågan med ansvariga ministrar.
  Javisst ja de tillhör ju samma parti.

 2. Tänk att våra politiker, S+MP i den här frågan, aldrig kan lära sig att tänka efter innan de tar ett beslut, en konsekvensanalys verkar vara väldig svår att göra.

  Vi ska vara glada för att RRV finns som kan granska våra myndigheter!

 3. Hyckleri av värsta sort. Magdalena Andersson och Per Bolund la ner Svensk fungerande kärnkraft enbart av politiska skäl. Senaste årens elpriser är Magda-priser (inte Putinpriser som hon försöker lura i Svenska folket) Nu när Olkiluoto 3 kärnkraftverk i Finland levererar fullt så sjunker elpriserna där radikalt. Glöm aldrig vilka som satte Svenska folket i knipa för att få behålla makten.

  23
 4. Om skatt på effekt hade sådana konsekvenser för landets energiförsörjning borde vi kanske tillämpa skattevapnet mot socialismen i landet för att utrota den med.

  17
 5. I går kunde man läsa att moderaterna enligt utredare Fjellner (M) vill bygga fler vindkraftverk.

  Reinfeldt fördärvade landet med sitt invandringsbeslut och nu ska således Kristersson fördärva landet med ännu fler vindkraftverk. I båda fallen undfallenhet mot miljöpartiet.

  Verkligheten visar att vi kan aldrig lita på att en moderat statsminister regerar enligt sina vallöften.

  32

Kommentera