KNXT planerar Europas första SMR-park i Nyköping

ENERGIPOLITIK. I ett första steg mot mer planerbar, fossilfri och inhemsk energiproduktion presenterar nu Kärnfull Next (KNXT) sina planer för ny svensk kärnenergi i form av en SMR-park utanför Nyköping, skriver företaget i ett pressmeddelande. 

Kärnfull Next planerar SMR-park i Studsvik, Nyköping. Företaget Studsvik grundades i Studsvik, som ligger vid Östersjön 20 km utanför Nyköping, tio mil söder om Stockholm. Bolaget har fortsatt att utvecklas och växa i hela 75 år och är idag ett globalt företag med kontor i Sverige, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, USA, Japan och Kina.

Företaget har via ett samarbetsavtal säkrat prospekteringsrättigheter för att utreda möjligheterna för kommersiell kärnenergi inom Studsviks industriområde.​ Arbetet med förstudien påbörjades i maj och preliminära resultat tyder på att Studsviksområdet har goda förutsättningar för att hysa kommersiella små modulära reaktorer. Studien, som skall slutföras i december i år, utvärderar den finansiella, teknologiska, miljömässiga och samhälleliga genomförbarheten av flexibel och toppmodern kärnkraftsproduktion på platsen.​

“Studsvik, med sin omfattande expertis inom kärntekniksektorn, är den perfekta partnern för oss”, säger Christian Sjölander, vd och grundare på Kärnfull Next. ”Studsviksområdet tycks väl lämpat för att bli Sveriges första nya anläggning utanför de befintliga tre. Vår vision är att en av Europas första SMR-parker kan tas i drift här redan i början av 2030-talet, med ett antal småreaktorer som skapar såväl ren energi som nya klimatpositiva och högkvalificerade jobb.”

​Förutsatt att studierna fortsätter visa goda resultat kommer beslut gällande bland annat finansiering, tillståndsansökningar och PPA-avtal att fattas under andra halvåret av 2024.​

”Kärnfull Next har etablerat sig som en pålitlig och innovativ partner med gedigen expertis”, säger Camilla Hoflund, koncernchef på Studsvik. ”Vi välkomnar samarbetet och ser fram emot resultatet av förstudien. Det är i nuläget för tidigt att säga vad detta kan innebära för Studsvik, då förutsättningarna ännu inte är helt utredda och det är många år kvar till en eventuell etablering av en SMR på Studsviks-området.”

Kärnfull Next och Studsvik kommer gemensamt att bestämma vägen framåt, inklusive företagskonstellationer, efter slutförandet av förstudien senare i år. 

Att inte inkludera kärnkraften i Europas energipolitik vore ett historiskt misstag. Det säger Frankrikes president Emanuel Macron, enligt Reuters. Macron medger också att Frankrike och Tyskland har olika syn på energifrågan. Medan Tyskland stängt ner sin sista kärnkraftreaktor planerar Frankrike att bygga fler.

Gaspriser faller när avtal rycker närmare i Australien

-Pettersson noterar att priset på naturgas idag ligger runt 25 Euro/MWh. Det glädjer nog de flesta utom Putin och hans polare…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

  • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
  • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

2 thoughts on “KNXT planerar Europas första SMR-park i Nyköping

  1. Det här är alltid intressant. Bra för Studsvik och Nyköping förmodligen men små modulära reaktorer har inte möjligheter att balansera 50 HZ växelström i stora elnätet. Om jag förstått rätt behöver Sveriges stamnät i södra elområdena stora turbiner för balansering om det nu inte senaste månaderna dykt upp ny teknik för det. Kanske Nyköping och Studsvik annars tänkt bygga ett lokalt nät för egen del. Jag är långt ifrån någon expert. För de, som inte redan vet är det här viktigt. Ur wikipedia eller sök “balansering av elnätet”
    “Elnätet balanseras mot en frekvens på 50 hertz (Hz). Om förbrukningen är högre än produktionen sjunker frekvensen, och om produktionen är högre än förbrukningen stiger frekvensen. I Norden är det framför allt vattenkraften som reglerar frekvensen genom att reglera flödet av vatten genom turbinerna för att matcha elkonsumtionen. Balanseringen sker utifrån obalanser i varje enskilt elområde. Frekvensbalansering är avgörande för att hålla det svenska elnätet säkert och stabilt på 50 Hz.”
    Blir det fel frekvens i elnäten förstörs elektrisk utrustning.

Kommentera