Splittrad syn på värnplikt

Intresset för att göra värnplikten skiljer sig åt och här föräldrarnas intresse av vikt, menar kommunikationschefen på Plikt- och prövningsverket. Intresset bland utomnordiska ungdomar är svagt, enligt henne.

2017 fattade den socialdemokratiska regeringen beslutet att Sveriges alla totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att fullgöra mönstringen respektive värnplikten. Totalförsvarsplikten omfattar alla svenskar i åldern 16 – 70 år. Totalförsvaret är indelat i tre kategorier. Värnplikt inom de militära, civilplikt inom exempelvis räddningstjänsten och den allmänna tjänsteplikten som inträffar vid höjd beredskap.

Varje år får landets blivande 18-åringar, pojkar som flickor, ett mönstringsunderlag som det varje enskild individs ansvar att fylla i.

SVT berättar att intresset för svenska ungdomar med utomnordisk bakgrund är klent, men jag tror personligen att man egentligen menar utomeuropeiska. Dock en gissning från min sida. 

I reportaget tar man upp exempel från Danderyd och Södertälje där intresset för att göra värnplikten skiljer sig åt.

0,53 procent av Danderyds invånare är kallade på mönstring (klarat alla prov och krav) jämfört med Södertäljes 0,18. Kan ha att göra med detta faktum. Danderyds demografi kontra Södertäljes.

9 thoughts on “Splittrad syn på värnplikt

 1. Ytterligare en anledning till att returnera dem till hemlandet. Det är fred i alla dessa länder som de kommer ifrån så, tack för besöket, ha en trevlig resa, ring inte oss vi ringer er.

 2. Är någon så naiv (utom politiker) så de tror attt minaretsbefolkningen stannar här om det blir krig.
  De kommer att kräva att deras bidrag skickas till dem i deras hemländer. Allt annat är rasism.
  (Anders Lindberg håller nog med)

  18
  • Lindberg kommer att sticka med dem och rapportera från deras hemland den fege rackaren.

 3. Beträffande bristande intresse bland utomeuropeiskt födda för att göra värnplikt.
  En jämförelse mellan år 1975 och år 2022 av andelen utlandsfödda män i Sverige.
  Födda i Mellanöstern, Afrika, Afghanistan, Pakistan o. Asien har ökat från 6% till 54%
  f. i Latinamerika har ökat från 1% till 4%
  f. i Östeuropa har ökat från 19% till 21%
  f. i Västländer o. Norden har minskat från 74% till 21%

  …samt motsvarande för utlandsfödda kvinnor i Sverige:
  Födda i Mellanöstern, Afrika, Afghanistan, Pakistan o. Asien har ökat från 4% till 51%
  f. i Latinamerika har ökat från 1% till 5%
  f. i Östeuropa har ökat från 17% till 22%
  f. i Västländer o. Norden har minskat från 78% till 22%
  (Källa: Affes statistikblogg):
  https://affes.files.wordpress.com/2023/06/utrikesfodda-1975-2022-kvinnor-och-man.pdf

  https://affes.wordpress.com/

 4. Dennis Gyllensporre generallöjtnant med intressant bakgrundshistoria från Turkiet och det Osmanska riket.
  Känner han Erdogan möjligtvis?

 5. Förr var det en plikt att göra lumpen, och är man Svensk medborgare gäller väl plikten alla, men dom utomerupesika frågar man väl om dom har lust? Eller så menar man att dom flesta av dessa har vapenkännedom eftersom dom flesta bär vapen, men deras
  vapen är väl knappast till för att försvara landet,?

 6. För det första så ska inte muslimer utbildas för att lära sig hantera vapen och sprängämnen, för det andra så bevisar deras bristande försvarsvilja att de inte har här att göra!

  32

Kommentera