Sydpolen sviker

Enligt de vanligaste klimat-idioterna skall sydpolen (Antarktis) smälta o rinna ut i havet varvid havet, kommer att stiga så att stora delar av de bebodda delarna av världen kommer att översvämmas.

När jag just nu kollar temperaturen på “Sydpolen” så noterar jag stort område med mer än minus 80 grader. -84 grader som lägst! LÄNK

Eder FjärranÖsternrapportör undrar? Vad säger SVTs GlobalaKlimatExpert Erika Bjälström?? Har hon vallat för tö ??

7 thoughts on “Sydpolen sviker

 1. Det är tyngdkraften som kommer glaciärer att kalva uti havet. En bit från kusten är glaciärerna svinkalla, (-25 °C). Ju mer det snöar, desto mer kalvar de.

  Visst har den måttliga uppvärmningen (+1,5°C) påverkat mindre glaciärer, men den processen är bara bra för människor och djur.

  Ökenspridningen har upphört i Sahara, skogarna växer så det knakar i norr.

 2. Media skriver eller talar ofta om t.ex. den “varmaste månaden på 300 år”, osv., men meteorologiska observationer som har gjorts under så lång period innebär osäkra mätvärden. För vad döljer sig egentligen bakom loggböckernas siffror? Vilken slags termometer har använts?
  Var exakt gjordes mätningarna? Vilka tider på dygnet och hur många gånger? När målades den vita lådan om och hur stora var träden i närheten? Mätstationen kan dessutom ha flyttas flera gånger under mätperioden. Tilltagande urbanisering har också i många fall medfört att grus och gräs ersatts av asfalt och betong, vilket med ökad bebyggelse genererar värme och bidrar till att höja temperaturen.
  https://people.kth.se/~johanmon/klimatskeptiker/temperatur.html

 3. Jag har icke drabbats av klimathysterien. Jag är fullständigt medveten om att det dock har skett en svag uppvärning om 1,5°C sedan den “lilla Istiden”, något som är mycket bra för människor och de flesta djurarter.

  Vilken lycka det är, att jag inte slängt mig i förvirringen, utan har hållt mitt sinne rakt.

  15
  • Den gamle engelsmannen och samhällsbetraktaren (och författaren och fd. läraren) Simon Webb, som erkänner att han inte är någon expert i ämnet (men är en ‘expert’ på hur bemöta kritiker: med lugn och hövlighet/vuxenhet), ser ett samband mellan temperaturhöjningar fr.o.m. 1980 och ny mätteknik (satellit).

   Se hans YouTube-kanal ‘History Debunked’ och videon från 2023-01-03 “Two questions to consider about possible global warming or climate change” (4 minuter).

   Om man antar ett längre tidsperspektiv än hundratals år (“lilla istiden”), är vi idag kallare (och har mindre koldioxid) än de senaste 100 miljoner åren där trenden är i stadigt nedåtgående. Grafen i diagrammet ser faktiskt oroväckande ut, varför varmare framtidsklimat borde vara önskvärt, om inte annat för att hjälpa växterna att växa (även om jag skulle sakna vintrar med snö och is, men så fort ändrar sig nog klimatet inte).

 4. Förmodligen kommer temp.värdet från mätstationen Vostok, som inte ens ligger på sydpolen. Utan 1000 km. norr därom. Kanske är kylan än värre på den geografiska sydpolen.

  18

Kommentera