Gabriel Barsoum utesluts ur Avokatsamfundet

BROTTSLIGHET. Advokatsamfundets disciplinnämnd har genom beslut meddelat den 2 februari 2023 uteslutit en advokat ur samfundet. Nämnden har förordnat att beslutet genast ska verkställas. Advokatsamfundets ledamöter och landets domstolar har underrättats om beslutet.

Gabriel Barsoum lurar inte domstolarna på pengar, han stjäl från skattebetalarna.

Beslutet avser prövning av om en offentlig försvarare brustit i sina plikter som advokat bl.a. utifrån utformning av kostnadsräkningar, kontorsorganisation och omsorgs- och lojalitetsplikt gentemot klienter och domstolar. Disciplinnämndens prövning har omfattat flera ärenden, och nämnden har funnit att advokaten i samtliga ärenden i varierande grad har brutit mot god advokatsed.

Ifråga om ersättningsyrkanden har konstaterats att det förekommit klumpvisa yrkanden utan koppling till tidsperioder, schablonmässiga tidsangivelser för arvodesberäkning och tidsspillan samt felaktig tillämpning av taxor på ett sätt som sammantaget är ägnat att vara vilseledande vid en domstolsprövning av ersättningsyrkandenas skälighet.

Vidare har disciplinnämnden funnit att det förelegat brister i form av bl.a. dubbelbokningar, substitution i strid mot gällande regler och dröjsmål med att besvara skrivelser från såväl domstolar som Advokatsamfundet.

Sammanfattningsvis har advokaten bedömts inte leva upp till det särskilda ansvar som advokater har. I stället har verksamheten kommit att allvarligt äventyra advokatens kärnvärden, särskilt vad avser rutinerna för ersättningskrav i rollen som offentlig försvarare, liksom omsorgsplikten och skyldigheterna som en advokat har gentemot klienter och domstolar. Omständigheterna har sammantaget befunnits vara synnerligen försvårande.

***

TIDIGARE 2022-09-23 Förundersökning mot advokaten Gabriel Barsoum gällande misstänkt bedrägeri inledd

BROTTSLIGHET. Advokaten Gabriel Barsoum var en av de offentliga försvarare som drog in mest pengar förra året – men Aftonbladets avslöjande visade hur han vid upprepade tillfällen lämnat felaktiga uppgifter till domstolarna och fått ut för mycket pengar. Nu har Barsoum polisanmälts och en förundersökning gällande misstänkt bedrägeri ska ha inletts. ”Jag tillbakavisar varje påstående om att jag till någon del agerat brottsligt”, skriver Gabriel Barsoum till Aftonbladet.

Gabriel Barsoum (till höger) med sin bror Neo Barstedt. Den ena värre än den andra. Att dra in 9 miljoner som Gabriel gjort och 9,8 miljoner som Neo gjort kräver en hel del timmar… Foto: Instagram.

Advokaten Gabriel Barsoum fakturerade domstolarna över nio miljoner kronor som offentlig försvarare förra året. Det var fjärde mest i landet, trots att han är en relativ nybörjare.

Granskning har avslöjat hur Barsoum vid en mängd tillfällen lämnat felaktiga uppgifter till domstolarna – och krävt ersättningar som han inte hade rätt till. Det handlade bland annat om att Barsoum krävt ersättning för fler häktesbesök än han enligt häktets loggar gjort samt att han tagit betalt för samma tidsspillan flera gånger om.

-Pettersson säger att en offentlig försvarare får f.n. 1.442 kronor i timmen exklusive moms av staten. Det blir 1.803 kronor inklusive moms men de räcker tydligen inte år en del.

Gabriels bror, Neo Barstedt, spelar i samma division. Neo fakturerade staten 9,8 miljoner på tvivelaktiga grunder och har blivit utesluten är Advokatsamfundet.

Neo Barstedt överklagar till Högsta domstolen, vill bli advokat igen

År 2020 uppgick kostnaden för offentliga biträden till 3,3 miljarder kronor, en ökning med 90 procent på tio år.

***

TIDIGARE 2021-03-26. Inget brott begånget när polisen visiterade advokat Gabriel Barsoum

INRIKES. Inget brott begicks av polisen när advokat Gabriel Barsoum trycktes ner av polisen för att han vägrat att visa legitimation. – Vi har inte inlett någon förundersökning om tjänstefel. Vi ansåg att det inte var ett brott, säger Mats Ericsson, chefsåklagare Särskilda åklagarkammaren.

Gabriel Barsoum, bild från Instagram

Det var i lördags som advokat Gabriel Barsoum färdades i en bil som stoppades av polisen vid en bensinmack i Botkyrka. Förundersökningen om tjänstefel har nu lagts ner.

Enligt chefsåklagaren Mats Ericsson var det ingen slump att polisen var på plats vid den bensinmack där bland annat en flicka sköts ihjäl förra året. Bilen som advokat Gabriel Barsoum var passagerare i, kunde knytas till grov brottslighet och polisen gjorde bedömningen att det kunde finnas personer av intresse i den.

Advokaten ska samtidigt ha haft båda händerna i jackans bröstfickor. Efter att polisen vid upprepade tillfällen ska ha bett honom att visa händerna och han vägrat, så beslöt polisen att visitera honom. Advokaten behåller händerna fickorna, något som kollegan uppfattar som motstånd och berordrar honom lägga sig ner på marken.

Att advokaten hade händerna i fickorna fick poliserna att tro att han hade något att dölja, säger Mats Ericsson.

Gabriel Barsoum säger till SVT att han troligtvis kommer begära en omprövning av ärendet och att uppgifterna om att bilen skulle kunna knytas till brottslighet är felaktiga.

-Pettersson säger att vägra ta upp händerna ur fickorna hade i en del andra länder betytt att herr advokat blivit skjuten på fläcken. Han ska vara tacksam mot poliserna…

Några råd till Gabriel Barsoum: Umgås inte med kriminella. Gör som polisen ber dig. Har du händerna i fickan, ta fram dem när polisen ber dig, om inte är du potentiellt farlig, och kommer hanteras därefter.

TIDIGARE 2021-03-23. Vad är det advokaten inte förstår?

INRIKES. Avokaten Gabriel Barsoum stoppades av polis vid en bensinmack och ombads identifiera sig. När han frågade varför blev han nertryckt och kroppsvisiterad, säger Barsoum.

Ett kort videoklipp från händelsen visar hur han tas ner på marken och att en av poliserna trycker ner honom med sin fot.

”Polisen kan inte bete sig så här om man vill ha ett samhälle med hög tilltro till polisen”, skriver Barsoum på Instagram, och fortsätter med “vi syns i rätten”.

Kontrollen inträffade i Norsborg i Botkyrka kommun söder om Stockholm i slutet av förra veckan. Advokat Gabriel Barsoum har själv delat ett klipp från händelsen i sociala medier. Det framgår inte vad som föranledde att polisen tog ner advokaten på marken.

Gabriel Barsoum skriver: ”Polisen krävde att jag skulle identifiera mig när jag satt som passagerare i en bil och jag frågade varför polisen ville ha min identifikation. Polisen krävde att jag skulle ut ur bilen och uttalade att jag har något att dölja och det är anledningen till att jag inte identifierar mig. Jag svarade att det är min rätt att veta grunden till polisens fråga. Det slutade med att polisen omhändertog mig för identifiering och genomförde kroppsvisitation, trots att det inte fanns någon laglig grund för polisens agerande.”

Gabriel Barsoum anser att polisernas beteende är ”ett stort problem i förorten” och: ”Jag tvekar kraftigt att polisen skulle agera på samma sätt om jag var svensk. Polisens agerande mot mig är en påminnelse om varför jag ville bli försvarsadvokat.

-Pettersson säger att Gabriel Barsoum, känd för att försvara gängkriminella, och betald med 1.425 i timmen plus moms av Sveriges skattebetalare tydligen inte kunde tänka sig att underlätta polisens arbete och legitimera sig utan att tjafsa. Om polisen frågar efter legitimation så borde till och med en advokat begripa att de vill veta vem han är och inte börja jiddra om varför.

Vanliga människor visar ID när polisen frågar, kaosfolk börjar bråka…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 thoughts on “Gabriel Barsoum utesluts ur Avokatsamfundet

 1. Är det ännu en import som är favorit bland gängen eftersom deras bakgrund är likadan och som vet hur man får sveriges skattebetalare att betala.

 2. Finns lite hopp om advokatsamfundet. Fast vad skulle de göra, de kunde inte göra annat.
  Om jag inte missminner mig allt för mycket kommer den nu fd advokaten från Syrien och fuskande syrianer har vi alldeles för många av i detta landet.
  Han borde också ha fått yrkesförbud. Nu kan han fortsätta att jobba innom den juridiska världen. Dock inte titulera sig advokat och han kan heller inte få offentliga uppdrag som försvarare

 3. Det finns säkert fler av denna sort, fler avslöjanden kommer det bli. Vi ser hur det svenska rättssystemet fungerar.

 4. Denna invandrare är en bland många som godtyckligt/efter behov anklagar svenskars dåliga bemötande för “rasism”, vilket är en av konsekvenserna (t.ex. i skolor där svenska barn får höra att de är en ‘svennejävel’ ‘rasist’ och ‘hora — som om det skulle vara naivt att tro att barn inte skulle uppfatta vad vuxna säger och gör) av det politiska och kulturella etablissemangets ständiga rasiststämplingar.

  Hör intervjun hos SVT Nyheter 2021-03-23 “Här trampar polisen på advokaten”:

  Barsoum: –”Jag tror att det handlar om fördomar… hur jag var klädd… jag är en vanlig medborgare från förorten”
  SVT-reporter: –”Det implicerar ju nästan att det är rasistiskt av polisen [att stoppa bilen]?”
  Barsoum: –”Det stämmer. Det är vad jag påstår”

  *

  I övrigt, utanför ämnet, skriver “Pettersson”:

  “Paypal används av miljoner över hela världen”

  (“PayPal faces backlash after floating fines [$2,500] for sharing misinformation” 2022-10-10 The Washington Post)

  Detta företag är en av de drygt 100 som är ‘strategiska partners’…

  (bl.a. H&M/Hennes & Mauritz, IKEA, STENA Line AB, Vattenfall AB, Aktiebolaget Volvo/Group)

  … till Världsekonomiskt forum (WEF) som bland annat implementerar ESG-metoden…

  (Environmental, Social, and corporate Governance, som är en del av Förenta nationernas globala (alla länder/människor) framtidsplan SDG (UNSDG, Sustainable Development Goals 1–17)

  …. i syfte att påverka de strategiska och de övriga +1000 medlemmarna…

  (bl.a. Electrolux, LM Ericsson, Husqvarna, Saab, SE-Banken)

  … att påverka (ta miljö- och socialt ansvar) politiker, och folks samhällen, enligt deras vision…

  … där BlackRock vd Laurence D. Fink (WEF-styrelseledamot) är en drivkraft med enorma investeringsresurser att styra företag, anställda och folks samhällen, i Sverige via Investor AB (Wallenbergstiftelserna) om vilken Dagens Industris ledarskribent PM Nilsson lämnar följande synpunkter angående socialt ansvarstagande:

  – “Ledande personer i Investors tunga industribolag har i samtal med mig konstaterat att om de ska förverkliga Investors önskningar kan de inte rekrytera män under de närmaste 25 åren. Särskilt inte vita och i kyrkan döpta och konfirmerade män.”
  (— 2021-10-31)

  – “Om man ska klara sig på bolagsstämmorna numera och ha rätt svar när Blackrocks stränga advokater ställer frågor måste man ha en policy för mångfald och inkludering. Därför har Investor det.”
  (— 2021-10-24)

  Videor för intresserade:

  * YouTube-kontot ‘Coin Bureau’
  1.”WATCH OUT!! What The WEF Is Planning!! How To RESIST!?”
  2.”BlackRock is LOSING!! The Beginning Of The END!?”

  * YouTube-kontot ‘New York Times Events’
  1. “DealBook 2017: The Economy, Consumers and Redefining the Long Term”

  tid 27:45–
  MODERATOR: “… that’s an investment criteria for you?
  LAURENCE D. FINK:
  – “What we are doing internally is, if you don’t achieve the levels of impact [Mångfaldsmål, Min anm.], your conpensation could be impacted.
  –”If you don’t FORCE BEHAVIOURS [Mina versaler], whether it’s gender or race or just any way you want to say the composition of your team, you’re gonna be impacted and that’s not just not recruiting, it is development.”
  – “… we’re going to be a mirror of our clients. If the african-american population of America is 16.2 [procent], I expect one day we’d be closer to 16.2.”

  * Långfilmsdokumentär från 2022 av det amerikanska tidnings- och mediaföretaget The Epoch Times (kopplingar till den kinesiska rörelsen Falun Gong) om bl.a. ESG ur ett amerikanskt perspektiv:
  “The Shadow State”
  (Odysee.com, BitChute.com)

  *

  Det är svårt för vanligt folk (gr. ‘demos’) att veta hur den enskilde kan påverka/ta ansvar för och styra (gr. ‘kratos’) sitt eget samhälles framtid, men en början kan vara att fundera på vilka företag, och politiker, man väljer varor och tjänster av och anställningar hos, till exempel Vattenfall AB (“Våra olikheter är vår styrka.” 2018-09-25) och de övriga ovan.

  PS
  Tack går till “Pettersson” för kompletterande information.

 5. Två skithögar mindre! Dessa överbevisade skojare hade tänkt leva gott på skattebetalarnas surt förvärvade. Bra att samfundet är uppmärksamma. Hade detta hänt då “Råttan” Ramberg residerade på samfundet?

  22
  1
 6. Bra.Två gangsteradvokater mindre.Hur många fler finns det som skjörtat upp oss skattebetalare ? I mitt yrke hade jag en gång en herre som visade upp en Advokaträkning för mig som han hade fått i ett förvaltningsärende.Advokaten hade bl.a. tagit drygt 800 kr.för att han i tjänsten ringt två telefonsamtal ! ….detta var för flera år sedan.Undrar just vad han hade debiterat idag ?

  30
  2

Kommentera