9 thoughts on “Klarspråk från Richard J

 1. Hur länge är det rimligt att ha rätt till tolk?
  I Danmark är invandrares rätt till gratis tolkhjälp begränsad till tre år. Sedan får invandraren klara sig på egen hand.
  https://detgodasamhallet.com/2019/06/16/patrik-engellau-tolkar-for-invandrare/

  För att vid sjukhusbesök i Danmark få gratis tolkhjälp pga bristande kunskaper i danska, måste man förutom att ha varit bosatt i landet i mindre än 3 år, även ha ett läkarutlåtande eller en försäkran från läkaren.
  https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/i-behandling-paa-hospital/Hjaelpere-fagpersoner-du-kan-bruge/Sider/tolk-rettigheder-og-pris.aspx

 2. Richard är den står högst på SD lista för mig.
  Jessica. Elsa.Morell kommer sen.finns kanske någon mer.
  Ponnsan62
  AfS

  10
  1
 3. Helt korrekt, modersmålsundervisning är ett slöseri med pengar. Den behövs inte och tillför inget bortsett från att ta tid och energi bort från det faktiska skolarbetet.

  23
 4. Bra, problemen är enorma när det gäller att få föräldrar att prata och läsa svenska med sina barn i hemmet.
  Efter loven är barnen svenska färdigheter sämre eftersom de enbart pratar fel språk hemme (fel språk = icke svenska). Trots uppmaningar från lärare. Föräldrarna påtalar (med tolk) också att det är skolans sak att lära ut, föräldrarna orkar ju inte lära sig själva.

  28
  1
 5. En bra början skulle vara om man anpassade reglerna så att undervisning är villkorad och inte erbjuds till varje pris. Rimliga förutsättningar skulle vara en gruppstorlek på 4-6 elever samt att eleverna närvarar och visar framsteg.

  14
  1
 6. Det verkar finnas pengar till alt som INTE är svenskt!

  Allah problem vi ser i Sverige idag kommer från en okontrollerad massmigration. Stoppas inte den kommer det bara att bli ännu sämre.

  Politiker och rättsväsendet verkar inte fatta de enklaste sambanden!

  Nu har vi sett lite “bus” på Södermalm och fortsätter det kanske inaveln där fattar vad som händer i Sverige.

  (SD) måste steppa upp!!!

  47
  1

Kommentera