Brist på krav

Jörgen Huitfeldt på Kvartal som växte upp i Nykvarn utanför Södertälje skriver två läsvärda artiklar där han jämför Södertälje med belgiska Mechelen.

Sverige var länge ett gott exempel för andra länder att ta efter. Och det var inte bara i våra egna ögon – vårt land var verkligen en föregångare på många områden…//…I takt med våra växande problem är bilden dock snarast på väg att vändas till sin motsats. I grannländerna och på andra håll används Sverige allt oftare som ett skräckexempel

Så har det blivit och Huitfeldt nämner en okontrollerad invandring och ett allt brutalare gängvåld som exempel på den bild av Sverige som nu sprids internationellt.

Belgiska Mechelen, med ett invånarantal likt Södertälje, hade i många år samma problem som Södertälje nu haft ett tag. Segregation, stök, smuts och våld. Stadens borgmästare tog till ganska ovanliga metoder och lyckades vända skutan. Läs i artikeln hur detta gick till.

Motprestation är ett ord som genomsyrar förvandlingen i Mechelen. I Sverige skulle detta inte fungera då krav på nyanlända är liktydigt med rasism. Kanske något för vissa partier, organisationer, journalister och proffstyckare att ta till sig.

Nedan kan du läsa de bägge artiklarna i pdf-format.

Del 1: Hur den norska Sverigebilden drastiskt förändrades.

Del 2: Varken stat eller myndigheter kan integrera någon.

3 thoughts on “Brist på krav

 1. [>1100 ord (många citat), lästid 8 minuter]

  Det är rimligen fel att använda ordet “segregation” då det beskriver ett mänskligt och naturligt beteende: Att föredra/leva med sin egen sort [*] (visuellt, kynne/uppförandekoder, kultur/sociala normer).

  (2015-05-29 Forskning & Framsteg
  “Segregeringen ökar i Sverige”
  –”Infödda svenskar flyttar ifrån områden med många utomeuropeiska invandrare. Detta är en av de starkaste krafterna bakom den växande etniska segregeringen, enligt en studie av flyttmönstren i landets tolv största kommuner under åren 1990–2007.”
  –”Ja, vi hittade en så kallad tipping point på 3–4 procent. När andelen utomeuropeiska invandrare är så stor i ett bostadsområde så börjar de infödda svenskarna flytta därifrån”, säger Emma Neuman, nationalekonomisk forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö.)

  (Wikipedia: Tjärna Ängar “Området kallas ibland för Lilla Mogadishu på grund av den höga andelen invandrare från Somalia”)

  Detta beteende/vilja är spontan då den är “inprogrammerad” av naturen/evolutionen i alla sociala djurs gener, men som inte bara av etablissemanget (och en hel del svenskar och invandrare) förnekas hos svenskar (här: folkslaget) men även fördöms som “rasism”, vilket knappast förbättrar stämningen/relationen mellan svenskar och invandrare.

  (Dessa rasist-anklagare/bekämpare visar på en fullständig avsaknad av empati, trots att de har personlig erfarenhet av hur de reagerar, hur det känns, att bli mistänkt/anklagad för dåligt/omoraliskt beteende… av vänner: oro/rädsla;… av främmande/meningsmotståndare: irritation/ilska. Dessa två naturliga och mänskliga reaktioner/känslor inte bara försvårar “integrationen”, de omöjliggör den.)

  Detsamma gäller “integration”, som är det som händer, eller inte händer (enl. ovan), när en främling flyttar till ett nytt bostadsområde, ort, stad/kommun, landskap, land eller kontinent.

  (se och hör Gösta Bernhards (1910–1986) monolog i SVT den 29 april 1983: “Den stora familjen”. Finns på YouTube.)

  När en stat/regering lägger sig i detta naturliga sociala (sam)spel — integrationen—, visar den på en odemokratisk syn på sin egen och medborgarens roll/mandat i det fria samhället.

  *

  “Pettersson” avslutar (ang. krav på invandrare)…

  “Kanske något för vissa [parter:] partier, organisationer, journalister och proffstyckare att ta till sig.”

  I ämnet segregation/integration: Förutom dessa parter, undrar jag var “intelligentan”, de intellektuella (t.ex. PJ Anders Linder, Axess Magasin; Johan Hakelius, Fokus.se), håller hus? Är de övertygade om fördelen/berikningen av mångkultur med etnisk mångfald, eller rädda för att kritisera den?…

  (–”På få andra ställen har det varit så nära till rasist- och fasciststämpeln.”
  — Fokus.se blogg, 2020-02-10, Johan Hakelius: “Alarmism? Nej, för det är Aftonbladet”.)

  (–”Folk är helt enkelt RÄDDA [Mina versaler] för att prata med okända om sina åsikter. Det kan vara svåra frågor, som immigration, integration, skolan och sjukvården.”
  “Pekas ut som RASISTER [Mina versaler]”
  –”I debatten om immigration och integration har till exempel olika debattörer pekats ut som rasister, eller fått kommentaren: ‘Nu klev du över gränsen, nu är du på SD-sidan’. Sker det här alltför ofta så stannar debatten, menar Sten Widmalm.”
  –”Då vill inte folk prata öppet om svåra politiska frågor längre.”
  — Uppsala universitet, 2022-06-16 ”Politisk intolerans begränsar debatten i Sverige”)

  … “Intelligentans” funktion och syfte är att betrakta/observera och tänka, logistik och filosofiskt, vad som händer i människors samtid: Att skapa offentlig debatt och diskussion:

  1. Är svenskar rasister?

  * 2020-07-02 Arbetsmarknadsdepartementet
  Pressmeddelande:
  “Rasism på arbetsmarknaden ska synliggöras och motverkas”
  – Regeringen ger LÄNSSTYRELSERNA i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. I arbetet ska länsstyrelserna öka kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi.
  – “Vi behöver lyfta fram den STRUKTURELLA RASISM som finns i Sverige och SOM MÅNGA OMEDVETET UPPRÄTTHÅLLER”, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

  * 2020-02-05 YouTube-kontot “Tänk till”
  Utbildningsradions (UR) teveprogram “Sverigefinnar gick igenom det andra invandrare går igenom idag”
  –”Det sägs ju ofta att sverigefinnar var den första invandrargruppen som fick känna på rasism och fördomar från svenskar.”

  2. Ska svenskar bekämpas?
  1997-05-21 Riksdagen, invandringsminister Pierre Schori (S): –”Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas. Det går inte att i en demokrati hitta några ursäkter, till exempel att det är fel på invandrar- och flyktingpolitiken.”

  3. Med vilken metod?
  2017-01-04 Justitie- och Kulturdepartementet:
  “Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”

  4. Vad blir resultatet/konsekvenserna (för gemenskapen, för Sverige)?

  * 2022-06-30 Göteborgs-Posten Debatt
  “Jag vågar inte längre säga vad jag tycker av rädsla för att bli utfryst”
  (kvinnlig) polisinspektör i Göteborg:
  – “Jag vill inte prata politik eller samhällsproblem ens med mina närmaste vänner och släktingar för jag vet inte om jag stöter på iskyla och kommer bli bortvald till nästa träff.”
  – “Genom att skambelägga vissa ämnen och åsikter och till och med diktera vilka ord som får användas, tystar den första gruppen effektivt den andra.”

  * 2016-01-27 Expressen Debatt
  “SD kunde vara störst – om kvinnorna vågat”
  forskare vid Göteborgs universitet:
  – “Hade kvinnorna vågat åsiktsrösta i lika hög grad som männen, utan att ta hänsyn till vad andra tycker, hade SD enligt gängse väljarmodeller med råge varit Sverige största parti.”

  * 2018-05-08 Expressen
  “Sexåringar som äter fläsk mobbas – skolan ber om hjälp”
  –”Sexåringar retas för att de äter fläsk och har kortbyxor.
  Nu varnar en skola i Haninge för att religiös mobbning pågår i förskoleklassen”

  *

  När ska den moraliska överhögheten (“högsta bestämmande­rätt”; eng. “the moral supremacists”) — etablissemanget, folk (invandrare, svenskar) och fä (politiker, debattörer)… vilka inte såg att barnen skulle påverkas av deras offentliga rasistutpekar/anklagar/bekämpar-retorik — tillåta svenskar att vara människor, på samma villkor (känna gemenskap/samhörighet med sin egen sort) som invandrare? Och vilja bevara Sveriges svenska folkliga karaktär, likt Somalia, Syrien eller Irak, även i framtiden?, för jordens stora etniska mångfalds skull?

  [äh, det är redan för sent. Sverige kommer att bli ett nytt Amerika, som invandrarna gjorde om till ett europeiskt land: –”I Malmö har enbart 32 procent av grundskoleeleverna två svenskfödda föräldrar, i Göteborg och Stockholm är motsvarande siffra 46 respektive 50 procent – och de blir färre för varje år.
  — Hanif Bali (M?), 2022-12-11 Expressen: “Vem ska lära barn svenska när det är slut på svenskar?”]

  [*]
  2013-05-16 Sveriges Radio
  “Äldreboenden på andra språk ökar – i Stockholm”

  VD, Kavat Vård i Stockholm:
  –”Det kommer växa lavinartat och det finns inget stopp för det.”
  Verksamhetschef, Persikan:
  –”Språket, maten, miljön och kulturen. Det är det som uppskattas”
  86-årig persiska:
  –”Vi är från samma land och pratar samma språk och det är bättre för mig.”

  [Finns det någon gammal svensk som skulle våga uttrycka detta önskemål till dennes kommun?, och riskera bli kallad “rasist”? Förmodligen inte, och väljer hellre att tiga still, och på den försvinnande svenskens vis (kynne) knyta näven i fickan och försöka stå ut;…

  … det är ju ändå inte så lång tid kvar, där han kan tänka tillbaka och minnas och känna “Saknad” (om det är moraliskt tillåtet, för en svensk):

  –”En stor invandring på kort tid har förändrat Sverige i grunden. […] Men vad skapar folkhemmets försvinnande för känslor hos dem som bor här? Och vad händer med människorna som MÅSTE TIGA om dem?”
  (— boken ”Saknad” 2022 av Katarina Barrling och Cecilia Garme)]

 2. Beträffande att Jörgen Huitfeldt på Kvartal jämför Södertälje med belgiska Mechelen.

  Mechelens borgmästare Bart Somers uttalade sig även 2016, i online-tidningen euobserver.com, och sa då att staden tidigare varit känd som ”den sjuke mannen” i Belgien, kriminaliteten var en av landets högsta, men att ”nu finns det tillräckligt med poliser och övervakningskameror överallt i Mechelen och min första rekommendation är att man investerar i polisövervakning. Vissa delar av Belgien är laglösa, djungelns lag råder, vid ett tillfälle tog jag till och med in kavalleriet för att patrullera staden. Men låt oss inse verkligheten, det bor c:a 124 nationaliteter i Mechelen och av barn under 12 år, har mer än hälften utländsk härkomst. Staden driver nio specialcenter som erbjuder fritidsaktiviteter till utsatta barn, socialt fattiga som saknar kopplingar till samhället och växer upp utan positiva exempel. Social sammanhållning och individuellt arbete ska betonas, och som borgmästare skapar jag möjligheter för oss alla att känna oss som fullvärdiga medborgare.”
  https://euobserver.com/eu-political/133185

  • Men det lönar sig säkert på sikt för Mechelens?
   Eller varför är en halv belgisk stad egentligen full av utlänningar?

   Ofta ses själva grundpremissen till de här problemen som någon slags naturlag. Västerländska städer fylls av utlänningar pga naturlagar ungefär…

   ALLA artiklar om dessa ämnen borde inledas med ett resonemang om att immigrationen är grundorsaken till problemen. Integrationen, som det alltid tjatas om istället, är rätt ointressant för den som verkligen fattar vad det handlar om.

   Om man låter bli att kasta en vas i golvet slipper man leta efter det bästa glasklistret. Då har man kvar sin fina vas istället.

Kommentera