Sex invandrare kan förlora sitt medborgarskap efter en brutal knivattack

BROTTSLIGHET & INVANDRING. Fredagen den 28 oktober 2022 befanns nio unga män i åldrarna 20-26 alla skyldiga till grov misshandel. En 20-årig och en 21-årig man knivhöggs och slogs flera gånger på en parkeringsplats i Dannebrogsgade i Odense. En man blev livshotande skadad. Misshandeln skedde den 13 januari 2022 strax innan 23, skriver Den Korte Avis.

Mango Frugt & Grønt i Vollsmose Torv, Odense en av Danmarks exotiska platser. Foto: Kim Rune Jessen

Rätten fann att misshandeln begicks gemensamt av de nio dömda. De befanns skyldiga till fysisk misshandel av särskilt grov, brutal eller farlig karaktär – brott mot 245 § 1 mom. brottsbalken jfr 247 § mom. 1, jfr 81a § 1 mom.

Rätten konstaterade också att den grova misshandeln hade en bakgrund i en pågående konflikt i den kriminella gängmiljön, där skjutvapen har använts som en del av konflikten. Vid överträdelse av §81a kan straffet höjas upp till det dubbla.

”Alla de dömda befanns skyldiga i huvudrelationen och därmed sänder dagens dom en tydlig och viktig signal till den kriminella gängmiljön, just för att domstolen följt vårt påstående att de kriminella handlingarna skett som en del av den pågående gängkonflikten. Vår beviskedja följdes och det kan vi i åklagarmyndigheten bara vara nöjda med”, säger åklagare Daniel Dokkedahl från Fyns polis.

Endast tre av de av männen dömdes i fredags. Åklagarmyndigheten har begärt att sex av de skyldiga ska fråntas sitt danska medborgarskap och utvisas från Danmark, just för att det är en konflikt i gängmiljön.

De sex kan därför se fram emot att rättegången fortsätter den 21 december 2022. Här ska de dels få sitt straff utdömt och dels få avgjort om de ska fråntas sitt danska medborgarskap och utvisas från Danmark. Gemensamt för de sex är att de har dubbelt medborgarskap.

De fyra som fick sitt straff i fredags dömdes till följande straff:

 • En 23-årig man dömdes till 2 ½ års fängelse
 • En 23-årig man dömdes till 4 1/2 års fängelse.
 • En 26-årig man dömdes till 3 år och 4 månaders fängelse.
 • En 23-årig man frikändes.

För samtliga nio åtalade i målet dömde rätten dem till uppehållsförbud, så att de inte får flytta till eller vistas i Korsløkkeparken, Vollsmoseparken och Blangstedgård under en tid som domstolen bestämmer. I praktiken innebär det att de dömda inte kan resa på Nyborgvej, där de brukar vistas.

Totalt fanns tio åtalade i målet, men domstolen beslutade att frikänna en 23-årig man.

Om mångkulturella Vollsmose på bloggen…

-Pettersson säger Heja Danmark!!!

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

4 thoughts on “Sex invandrare kan förlora sitt medborgarskap efter en brutal knivattack

 1. Kan man tro och hoppas att Gunnar Strömmer (m) som ny justitieminister följer den goda danska modellen.

  43
  5
  • Inga problem för de som vill mer än bara snacka. GS är ju advokat med, så både han och hans samarbetspartners kan inhämta en hel del inspriation från den danska proppen från 2008.

   Från danska Retsinformation.dk

   Lovforslag 2008/1 LF 211

   https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200812L00211

   Kan ta s. 45-46 i pdf-filen som exempel på avgränsningar, vad som menas med grupptillhörighet, så man kan stänga igen matluckan på Hirvonen, Stenevi, Andersson, Mållgan mfl mfl, öht finns en hel del inspiration att hämta här.

   Det er en betingelse for at anvende bestemmelsen i straffelovens § 81 a, at der foreligger et »opgør«. Herved sigtes der til en konflikt mellem to (rivaliserende) parter af en betydelig intensitet, som gennem en vis periode giver sig udslag i angreb. Enkeltstående voldelige angreb eller lignende uden indbyrdes sammenhæng vil således ikke være tilstrækkeligt til at udgøre et opgør omfattet af bestemmelsen.

   Det er uden betydning for vurderingen af, om et opgør er omfattet af den foreslåede bestemmelse, hvad der er årsagen til konflikten, og hvad konflikten drejer sig om.

   Dernæst er det en betingelse, at opgøret mellem de pågældende grupper af personer er »gensidigt«. Bestemmelsen vil således ikke finde anvendelse, hvis der er tale om, at én gruppe forfølger en anden gruppe ved (flere gange) at angribe den anden gruppe, der ikke går til modangreb med brug af strafbare midler.

   Endvidere er det en betingelse, at det pågældende opgør finder sted mellem »grupper af personer«, det vil sige mere end én person på hver side i konflikten.

   Som »grupper« anses ikke kun formaliserede grupper med en fast struktur og rollefordeling medlemmerne imellem, et fast tilholdssted og med fast navn eller lignende. Bestemmelsen omfatter også mere løse grupperinger, hvis gruppen dog virker med et fælles sigte eller mål og/eller har et fast reaktionsmønster i bestemte situationer, f.eks. at personerne i gruppen som regel bliver alarmeret og instrueret via telefon- eller sms-kæder i forbindelse med bestemte voldelige eller truende begivenheder, som indtræffer.

   9
   5
  • @Mange. tack för info. Hoppas GS inte behöver tacka dig utan han redan är påläst vad han behöver göra.

   10
   4

Kommentera