Frånta Ryssland vetorätten i säkerhetsrådet

UKRAINA. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj kräver att Ryssland fråntas sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Det sa han under ett förinspelat tal inför FN:s generalförsamling sent på onsdagskvällen, rapporterar Reuters.

Zelenskyj vill också att Ryssland fråntas rösträtt i andra internationella organisationer.
Ett brott har begåtts mot Ukraina och vi kräver ett rättvist straff, sa Zelenskyj vidare.

Presidenten lade också fram fem kriterier för att fred ska nås i kriget. Bland annat krävde han att Ukrainas territoriella integritet återupprättas och att landet får säkerhetsgarantier. Han sa också att det är uteslutet att landet ska förklara sig neutralt.

Det var i fredags som FN röstade för att låta Zelenskyj tala via videolänk. Av FN:s 193 medlemsländer röstade 101 för att tillåta presidenten att ”presentera ett förinspelat tal” i stället för personligen framföra det, vilket vanligtvis krävs.

Sju länder – Ryssland, Belarus, Kuba, Eritrea, Nicaragua, Nordkorea och Syrien – röstade emot förslaget. Rysslands president deltar inte i det årliga sammanträdet för världsledarna.

-Pettersson säger att det är rimligt att frånta Ryssland vetorätt med mera eftersom Ryssland bryter mot FN-stadgan och en rad internationella och bilatera avtal.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

13 thoughts on “Frånta Ryssland vetorätten i säkerhetsrådet

 1. Åsikten att frånta Ryssland veto respekteras men det är en om möjlighet och avseende att Ryssland bryter mot FN stadgan och en rad internationella och bilatera avtal respektera också, tillika är så ock det en omöjlighet ty Ryssland bryter inte mot något avtal, dessutom utgör stadgarna att FN är en stoppkloss som inte kan vare sig kritisera eller gå in i konflikter när endast en av de permanenta Råds-medlemmarna säger nej.
  Ryssland bryter således inte mot vare sig FN stadgan, internationella eller bilaterala avtal tillika kräver Volodymyr Zelenskyj mot bättre vetande, att Ryssland fråntas sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd vilket endast visar V Zelenskyj okunskap, också avseende FN säkerhetsråd .

  De permanenta medlemmarna Ryssland, fd Sovjetunionen, USA, Frankrike, Storbritannien och Folkrepubliken Kina har vetorätt i alla beslut i säkerhetsrådet och Veto betyder i det hänseendet att de endast kan hindra ett beslut, men inte förändra innehållet i beslutet vetorätt och de facto stoppar ett beslut i rådet.
  I teorin kan länder som slutit upp bakom ett förslag med majoritet i generalförsamlingens medlemsländer enhälligt stödja förslaget men det kan aldrig leda till bindande åtgärd.

  Var och en är salig i sin tro och alla åsikter respekteras tillika med sannerligen god insyn i Ukrainas överlevande befolknings fasansfulla hunger häpnas över att Zelenskyi konstant kräver vapen av andra stater men inte en enda gång har han ens nämnt begäran om hjälp till mat åt Ukrainas svältande befolkning och avseende Rysslands befolkning straffas de orätt av EU med reseförbud till EU stater och med insikt i de facto att Sverige socialistregim är den mest anmälda och flest fällda staten för brott mot EU konventioner och dessutom för brott mot FN Tortyrförbud, bör alla svenska medborgare som inte redan har ena fickan trasig och den andra tom på grund av sociallistelpriser ska
  vara tacksamma för att de (än så länge) kan fly från Sverige.

  I Sverige felaktig mediamonopilstrapportering bidrar till att enormt många medborgares tilltro underminerats och journalistisk konsekvens-antiintelligens i roll som knähundar åt av dem inte granskade högavlönade socialistmakt har de facto renderat ut i att svenska folket vet idag varken hur de ska kunna betala räkningarna eller om de kommer att ha mat på bordet och orätt kommer många att tvingas gå från hus och hem med följd att ett antal kommer i desperation ta livet av sig om inte nya regimen har högre insikter som leder till förändrad politik som återger befolkningen deras för många år sedan förlorade tryggheten, vilket också 97% av amerikanskan folket väntar på ty ostridigt är att dess medborgare inte tillåts att via sociala medier redovisa de facto att USA har senaste femtio år konstant nyttjat sin vetorätt med ibland stöd och ibland inte stöd av Kina, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och International Criminal Court i Haag, ICC, kan förvisso åtala och döma individer för exempelvis folkmord men ICC är av ett stort antal stadgar bakbundna med kraftigt begränsad rätt att döma statsledares ”aggressionshandlingar” mot andra stater.

  Exempel: Romstadgan artiklarna 13 b) och 15 kan i vissa fall öppna upp för en utredning men Säkerhetsrådets inblandning krävs eftersom vissa stater exempelvis Turkiet inte är medlem i ICC och därav är Turkiets militära intervention i Syrien sannolikt bästa exempel på problematiken med folkrätten, ty Turkiet åberopade självförsvar artikel 51 i FN stadgan som ger undantag från våldsförbudet.
  Aggressionsbrott faller dessutom, inte under ICC:s jurisdiktion om det avser en stat som inte ratificerat/accepterat ändringarna om brottet ,vilket betyder att om exempelvis Ryssland begår aggressionshandlingar mot Ukraina eller vice versa, så kan inte åtgärd vidtas eftersom de inte är medlem/part i ICC och i övrigt har ingen stat som begått aggressionshandlingar accepterat ändringen i Kommer i skrivande stund inte ihåg namnen på alla stater som inte är parter men de är ett antal utöver Indien, Jemen Iran, Turkiet Kina, Pakistan, Saudiarabien USA och Ryssland som inte är parter till Romstadgan och ICC har därav ingen behörighet att döma någon från dessa länder för något enda brott.
  Det som krävs avseende krigshärdar är medling och diplomati utan inslag av socialistiska fördömande besserwissermetoder och förhoppningsvis kommer i Sverige nya inte socialistiska politiska regim att inse de facto.
  Mvh.

  • @Pettersson. Logisk aspekt utgör att normalt funtade människor naturligtvis håller med dig, men i verkligheten utgör att stadgarna att FN är en stoppkloss som inte kan vare sig kritisera eller gå in i konflikter när endast en av de permanenta Råds-medlemmarna säger nej.

   Aggressionsbrott faller dessutom inte under ICC:s jurisdiktion om det avser en stat som inte ratificerat/accepterat ändringarna om brottet, vilket betyder att om exempelvis Ryssland begår aggressionshandlingar mot Ukraina eller vice versa, så kan inte åtgärd vidtas eftersom de inte är medlem/part i ICC.
   Jämförande Exempel: Av folket valda politiska representanter i USA förenade stater har avseende sina stater olika lagar med rätt till eget bestämmande men avseende FN har USA Presidenten Veto och av debattör Roland Salomonsson ungefär: Det är sorgligt att Västländer med USA/UK i spetsen oftare bryter mot FN-stadgar och demolerar små länder i ”demokratins” namn avseende VietNahm, Afghanistan, Irak, Libyen, Libanon, Syrien, ett antal ö-länder, Jemen, Tigrey (Etiopien/Eritrea), Nigeria, Sahel-länderna, Myanmar”, är ett fasansfullt facto som alla svenska medborgare bör ifrågasätta avseende egna följder i brytande av Sverige alliansfrihet contra Nato medlemskap.

   Med insikt i att Sverige konstant har brutit och fällts för Brott mot i stort alla EU konventioner och FN stadgar till och blivit ett antal gånger fällda för mot FN Tortyrförbud och vare i Sverige rikspolitiker, EU och FN inte vidtagit en enda åtgärd för att rätta till det är sannerligen en kraftig varning avseende att de ”sen gömmer sig klanmakt med vetorätt och rena skräckscenariot fortsätter med att förra socialistiska regimen av tillkommande regering riksdag tillåts att fortsätta premiera sig själva och av folket bortröstade fd politiker på alla ledande poster i EU och FN.
   Det som krävs avseende krigshärdar är objektivt agerande i medling och diplomati utan inslag av socialistiska fördömande besserwissermetoder av stridande parter, vilket kräver personlighet att inte påverkas av m ed noll objektivitet mediadrev avseende en stridande part, tillika krävs enormt tålamod och ett antal juridiska och socialekonomiska kunskaper avseende i lagar och konventioner stadgat, vilket Sverige före detta regims rikspolitiker saknat.

   Före detta rikspolitiks regim fortsätter dessutom att premiera avsatta politiker i ytterligare EU och FN instanser, trotts att de är avsatta av i Sverige medborgare och medborgare bör därav protestera och inte anklaga någon annan än före detta regering riksdag för de enorma ekonomiska förluster som åsamkas dem och oavsett logiskt tänkande avseende Ukraina/Ryssland konflikten har Ryssland inte brutit mot vare sig FN stadgan, internationella eller bilaterala avtal med vetorätt i FN:s säkerhetsråd och Aggressionsbrott faller dessutom inte under ICC:s jurisdiktion avseende en stat som inte ratificerat/accepterat ändringarna om brottet, vilket betyder att om exempelvis Ryssland begår aggressionshandlingar mot Ukraina eller vice versa, så kan inte åtgärd vidtas eftersom de inte är medlem/part i ICC.
   Mvh.

   Ps. Av inte begriplig anledning är det senare veckorna svårt att via it ta del av svenska självförsörjande Forum och mest ställda fråga till oss är ”Har Sverige nya regering riksdag kommit överens och vilka poster har respektive politiskt parti tillsetts”Ds.

 2. Det är för sorgligt att Ryssarna gång på gång bryter mot FN stadgar. och sen kan gömma sig bakom vetorätten

  12
  11
  • Det är ännu sorgligare att Västländer med USA/UK i spetsen ännu oftare bryter mot FN-stadgar och sedan demolerar små länder i ”demokratins” namn.

   VietNahm, Afghanistan, Irak, Libyen, Libanon, Syrien, ett antal ö-länder, Jemen, Tigrei (Etiopien/Eritrea), Nigeria, Sahel-länderna, Myanmar!

   19
   2
  • Det mest intressanta är ju vilka länder som röstade mot förslaget. Det är ju faktiskt bara skurk stater ! Och man förstår ju också varför Ryssland är ju den absolut största skurk staten och faller den då blir värden plötsligt civiliserad! Och Iran måste uppenbart vara upp tagna med att mörda kärringar efter som dom inte röstat

   11
   7
 3. Mister sin vetorätt, varför ska några länder ha vetorätt?
  Hur skulle det vara att helt sonika slänga ut Ryssland från FN?
  Kanske väl drastiskt, bättre då att ge R yssland besked sluta kriga i Ukrania och avsätt Putina.

  20
  15
 4. Jag har ett bättre förslag – lägg ner FN. Inte på grund av Ryssland utan på grund av den bottenlösa korruption som råder där. Ta det här med mänskliga rättigheter (som inom parantes i svensk översättning är korrupt ända sedan 1940-talet) så finns det inte ett, utan två organ fullsmetade med stater som inte lever upp till FN: s allmänna förklaring. Muslimska stater erkänner inte ens den utan har ett eget hopkok i form av Kairodeklarationen. Detta bidrar Sverige med, enligt uppgift, 17 miljarder årligen. 1 700 kronor per invånare.

  När vi ändå är igång, lägg ner EU och väck upp EG istället. Skrota det så kallade parlamentet och ta ifrån kommissionen all makt och låt ett fåtal av dem återgå till att föra protokoll från ministerrådets sammanträden. Sverige lägger ut i storleksordningen 50 miljarder årligen i rena avgifter och medfinansiering och svenska folket troligen mer än så bara i högre elavgifter tack vara snillena i Bryssel. 5 000 per invånare i Brysselavgifter.

  Lägg härtill asylmottagningens direkta kostnader på 125 miljarder och indirekta kostnader på 125 miljarder (Tullberg 2014) och du är uppe i totala årliga kostnader på minst närmare 40 000 per invånare årligen för att några politiker känner att de ligger under godhetsnormen.

  Med ett kommunalt utjämningssystem som tar hänsyn till detta skulle en normalinkomsttagare inte behöva lägga många kronor i inkomstskatt. Med andra ord, motsatsen till vad globalisterna och deras vasaller vill. Samma globalister som visar sin fula nuna i Ukraina.

  64
  2
   • Jag håller med. Och tala om ”lysande förslag” som nu råkar relatera till Zelenskys uttalande i FN…

    ”Han sa också att det är uteslutet att landet ska förklara sig neutralt.”

    I så fall, jag föreslår att ukrainare skaffar jod-piller och solskydscreme med skyddsfaktor minst 10000.

    Efter all detta krigande, ryssarna kommer inte acceptera ett krigslut där Ukraina skulle bli medlem i NATO. Och det enda sättet dom kan tvinga Ukraina till att ”förklara sig neutral” är att ryssarna får ukrainare att kapitulera…. OCH det kan endast ske med kärnvapen.

    13
    1

Kommentera