One thought on “Förra Veckans “framgångar” för de mer mordlystna Muslimerna

  1. Snart har Partiet NYANS någon representant nära dig!

    AKTA ER!

    Stoppa allah moskeer och skicka tillbaka de som INTE klarar av att leva i ett sekulärt high tech samhälle.

    Vi röstade för förändring! Låt inte de “goda” stollarna i den nya regeringen vika ner sig.

    11

Kommentera