3 thoughts on “Klimatkatastrofen (ovanligt väder) på Grönland fortsätter

  1. Blir det ovanligt kallt eller mycket snö så heter det att vädret varierar år från år.
    Blir det mycket varm ett är beror det på klimatuppvärmningen.

    17

Kommentera