One thought on “Förra veckans framgångar för de mer mordlystna muslimerna

  1. Är det några “självgoda feminister” som läser och lär av detta?

    TROLIGEN INTE!!!

    Det kommer att bli ett hårt uppvaknande för de “självgoda feministerna” när de upptäcker vad de släppat in i Sverige

    ALLAH MÄNNISKORS LIKA VÄRDE??? Pyttsa! Inte är PUTIN lika mycket värd som Greta Thunberg!!

Kommentera