4 thoughts on “Förra veckans Muhammedanska ”framgångar”

    • Detta är islamisering. Den är inte snäll. Den är inte politiskt korrekt. Den är inte bekväm. Den är inte behaglig. Den tar inte hänsyn till det ”demokratiska samtalet”. Den är inte respektfull. Den värdesätter inte yttrandefrihet, demokrati, debatt, förnuft, lyssnande.

      Islamiseringen är våldsam. Den är fientlig. Den är destruktiv. Den raserar människor, familjer, samhällen, poliser, stater, nationer och civilisationer.

Kommentera