Tillhör Ryssland och Ukraina vikingarnas ättlingar?

HISTORIA. Den ryska federationens president Vladimir Putin hävdar att det område som idag är Ukraina historisk tillhör Ryssland men landet har hört till det Osmanska imperiet längre än det tillhört Ryssland och Sovjetunionen, så Putins historia vacklar och är ostadig.

I Hagia Sofias balustrader har en viking som hette Halvdan klottrat runor. De antas av forskningen vara ristade av väringagardet i Konstantinopel (dagens Istanbul) någon gång under 1000-talet. Runorna upptäcktes först 1964.

I början av 800-talet beboddes de landområden som i dag utgör västra delen av Ryssland och Ukraina framförallt av stamfolk. Olika folkslag levde sida vid sida på de ryska vidderna, när vikingar från Skandinavien anlände norrifrån.

Under de följande hundra åren kom handelsmän från Skandinavien, och städer sköt upp längs floderna. Handelsstädernas interna maktkamper skapade det första enade Ryssland.

Området mellan ­Östersjön och Svarta havet var delat mellan finska och östslaviska stammar. En av de största var de finsk-ugriska marierna, som anlade bosättningen Sarskoje Gorodisjtje nära dagens Moskva.

Dit kom vikingarna i mitten av 800-talet med smycken, bärnsten och vapen för att träffa köpmän från Konstantinopel, som erbjöd bland annat glas och siden. Vikingarna blandade sig med både de finska och de slaviska stammarna.

Under deras inflytande ersattes Sarskoje Gorodisjtje som handelsstad av staden Rostov, som växt fram i närheten. Den nya staden hade dock knappt hunnit anläggas förrän den införlivades i den mäktiga republiken Novgorod längre västerut.

Viking skapade första ryska staten: Om det var en inbjudan från lokala stammar eller om det var på eget initiativ som vikingahövdingen Rurik reste från Skandinavien till området kring sjön Ilmen är i dag ovisst. Men enligt källorna grundade han år 862 staden Novgorod (på fornsvenska känd som Holmgård) på den plats där Ilmen rinner ut i Volchovfloden.

Med Ruriks ankomst inleddes en kraftig ekonomisk uppblomstring i området. Vikingarna var tvungna att korsa ­Östersjön och segla uppför floder och över sjöar för att nå Novgorod, men den omständliga resan var värd besväret.

Novgorod låg nämligen centralt placerad längs vikingarnas handelsrutt, som gick hela vägen till Konstantinopel, och i flera hundra år var staden den viktigaste handelsknutpunkten i östra Europa med bland annat bäver- och ekorrpäls som viktiga exportvaror.

Under 1100-talet utvecklades Novgorod till en självständig republik. Stadens ekonomi byggde helt på handel, och makten låg i stadens mest framgångsrika köpmäns händer. Under deras ledning fick staten en folkvald borgmästare och den styrdes enligt demokratiska principer.

Längs handelsrutterna mellan Skandinavien och Konstantinopel stötte vikingarna gång efter annan på ett hinder – Kiev. Staden låg strategiskt bra, men var i ­händerna på nomadfolket khazarerna.

När Ruriks svåger prins Oleg år 879 tog över makten i Novgorod begav han sig ­därför söderut för att erövra Kiev och få kontroll över den lukrativa vattenvägen.

På vägen mot Kiev erövrade han flera städer, bland annat Smolensk, och år 882 kunde han inta Kiev: ”Kiev är alla ryska städers moder”, slog han fast och gjorde staden till sin huvudstad.

Under Oleg knöt Kievriket – även kallat Kievrus – nära band till Konstantinopel, och hans efterträdare som härskare, Vladimir I, gifte sig med den bysantinske kejsarens syster och införde kristendomen.

Kiev övertog Novgorods position och blev huvudstad i det mäktiga riket Kievrus.

Kultur och arkitektur utvecklades snabbt under Vladimirs ledning, och Kievrus växte med tiden till en av Europas största stater. Efter sin död blev han därför känd som Vladimir den helige.

Läs mer på Världens historia…

Kievriket. Bild från Världens historia

-Pettersson tycker att Vladimir Putin ska be om ursäkt för vad han ställt till med i Vikingarnas gamla områden…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

11 thoughts on “Tillhör Ryssland och Ukraina vikingarnas ättlingar?

 1. några kosak-luder blev säkert påsatta på deras resor…blandningen
  blev som den blev…en del bra, en del mix riktigt dålig

 2. DNA visar idag vilket ursprung och släktskap som finns.
  Svante päärbo är långt framme och hyllad i sitt ämne paleontologi. De grävde i en grotta och analyserade ben. Cro magnum respektive Neanderthal skiljer mellan nord och syd européer.
  Vikingar visar släktskap med slaver.
  Olika teorier kan idag bekräftas eller dementeras.
  De isländska sagorna läste vi i skolan.
  Vikingarna röner stort intresse i västvärlden idag.

 3. Rus utgjorde ett slags adel bland de befintliga slaviska (och andra) klan-grupper. De som höll sitt ”blod” renast längst tid var just ”adeln”. Rus gräsrötter hade mixats bort genom ingiften på bara ett par generationer.

  Det nämns om handelsmän från Konstantinopel, men de reste sannolikt endast till Kiev och norr om den staden. De handelsmän som kom längs Volgaleden bl a till Moskva-området, kom sannolikt endast från ”Kazan”, Arabvärlden (via Kaspiska Havet) och från Centralasiens rika länder. Handelsmän från Kiev-Rus reste själv de omvända vägarna. De flesta köpmän var faktiskt inte ättlingar till Nordbor. 1020-1040 erövrade Kiev-Rus Khazzar-riket, som då var mosaiskt troende, populärt kallat judiskt. När Khazzarerna förlorade sitt rike, så spreds de över hela Östeuropa in i Tyskland. De judar som Hittler och Stalin tävlade om att förfölja och avrätta, var alltså i huvudsak ättlingar till dessa Khazzarer.

  Men några klangrupper ur den besegrade Khazzaralliansen, omgrupperade och återkom så småningom till Mindre Asien och bildade Osmanska Riket, som i sin tur erövrade kustområdena längs norra Svarta Havet. HELA Ukraina har aldrig varit erövrat av Turkar.

  10
  1
  • Fast därifrån kom våra förfäder ca 5000 fkr. Dessa förfäder blandades med tiden med andra folkrörelser och blev till nya folkgrupper.

   Det som händer är att den ena turk-klan-gruppen efter den andra anländer från öster och tar kontroll över de lokala klangrupperna. Även en del iranska klan-grupper anländer, ibland so allierade till turk-klaner.

   6
   1
  • Stämmer på ett banalt plan. Indoeuropéerna kommer från kaukasus,yamnafolket troligen. De tågade in i Europa i höjd med vår bronsålder. Men det ligger mycket längre tillbaka i tiden och något ”Ryssland” fanns definitivt inte.

  • För 14 000 eller 12000 år sedan kom de första människorna upp från det europeiska fastlandet och bosatte sig här. Senare kom en andra invandringsvåg från öst men då fanns det redan en fast population här.

   • ”Bättre att vara ett litet välordnat land än importera östkaos.”
    I motsats till nu då eller?

Kommentera