”Priset på opålitlig el är för högt”

INSÄNDARE. Sex av våra tolv kärnkraftsreaktorer är nedlagda. Vindkraft producerar minst när vi behöver den som mest. Under kalla vinterdagar finns det inte tillräckligt med el till ett rimligt pris, skriver Lennart Levin på Dagens Nyheter.

I slutet på 60-talet var det fortfarande aktuellt med utbyggnad av svensk vattenkraft, bland annat i Vindelälven. Kärnkraften låg också i startgroparna. Under 70-talet och tidigt 80-tal byggdes 12 kärnkraftsreaktorer. Detta möjliggjorde ett stopp för fortsatt vattenkraftsutbyggnad bland annat i den då högaktuella Vindelälven.

Med god tillgång på vattenkraft och kärnkraft övergick många fastigheter från oljepannor till elpanna och eldrivna värmepumpar. Vi minskade oljeberoendet kraftigt. Efter Harrisburgolyckan 1979 ökade kärnkraftsmotståndet. Ett år senare hade vi folkomröstning om kärnkraft.

I dag ser vi resultatet: sex av tolv kärn­reaktorer är avställda. Priset på el är skyhögt i hela Europa. Vindkraft, som är en opålitlig elproducent, producerar minst när vi behöver den som mest.

Att miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) påstår att vi tidvis har elöverskott hjälper inte när det under kalla vinterdagar inte finns tillräckligt med el till ett rimligt pris. Finlands två svenskbyggda kärnreaktorer producerar el med en pålitlighetsgrad på cirka 95 procent. Det är synd att den unika svenska kompetensen avvecklades i och med den så kallade ”tankeförbudslagen” och satte stopp för all kärnkraftsutveckling.

Hur ska Sverige få pålitlig el till klimatomställningen och nya industrisatsningar?

Lennart Levin, Segeltorp

Rostiga och trasiga vindkraftsverk…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

3 thoughts on “”Priset på opålitlig el är för högt”

 1. Det går inte att tänka bort vindkraften och annat förnybart, den kommer inte försvinna. Realiteten är då att kärnkraftverk många dagar på året är olönsamma, om dom inte subventioneras. Man hamnar i en situation där konsumenterna subventionerar vindkraften med garanterade priser, i framtiden kommer man även behöva subventionera ersättningskraften när vinden inte blåser. Det är inte säkert att kärnkraften är bästa verktyget att kapa effekttopparna. Möjligtvis är det billigare för konsumenten att betala för reservkraftverk drivna med fossila bränslen, även om koldioxidutsläppen måste kompenseras på annat håll. Energilagring kan också vara ett alternativ, eller mer utbyte med omkringliggande länder. Skulle i alla händelser uppskatta lite mer seriositet och hårda siffror i den här debatten. Ovanpå det kommer att investeringar i energisystem bör vara långsiktiga, och rimligtvis ha stöd i dom tre största partierna. Det som Socialdemokraterna inte ställer sig bakom förblir en utopi. Man får intrycket att kärnkraften används som politiskt slagträ mot regeringspartierna. Jag ifrågasätter dock att alla tänkt igenom dom ekonomiska konsekvenserna till ända. Hickley Point i Storbritannien subventioneras av att konsumenterna garanterar att köpa energin till 39 Cent (Euro) per kWh.

 2. Om elpriset med vindkraftproduktion blir LÄGRE så har den ett berättigande. Inte annars.

  Nu betala elkonsumenterna i Sverige vindkraft-el flera gånger. Dels genom subventioner, som tas ut via div skatter. Dels genom att betala överpriser på levererad el. Och så skall svenska samhället även betala nedmonteringarna av stängda aggregat. Medellivslängden är idag ca 13 år. Aggregaten stängs när vingarna för andra gången är uttjänta och stängningen sker hittills på kriminellt sätt med stöd av MP.

  Och värre blir det när EU beordrat Sverige att delta i Nordens byggande av 40000 vindkraftverk längs kusterna, vars enda uppgift är att förse Mellaneuropa med vindkraft. Vibbarna säger att DÅ kommer svenska el-konsumenter både subventionera investeringarna OCH hålla överpriserna nere genom att betala spot-priserna.

  12
 3. Han minister Ljugeman bryr sig inte om att industri i Skåne drar ner på produktion, efterso, ekonomi är för honom okänt begrepp.
  Klippans pappersbruk varslar 24 personer eftersom nu är energikostnaden högre än personalkostnaden.

  35

Kommentera