USA:s specialförband övar på Gotland med raketer

FÖRSVAR. I några veckor har soldater från USA:s specialförband övat i Sverige tillsammans med med svenska enheter. På lördagsmorgonen landade ett svenskt och ett amerikanskt herkulesplan på en vägbas nära Bro på Gotland. Minuter senare grupperade ett raketartillerisystemet Himars i området. Det hela är ett samarbete mellan svenska och amerikanska specialförband som ökar försvarsförmågan.

Ett amerikanskt Herkulesplan landar på en vägbas på Gotland. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten

Svenska och amerikanska specialförband fortsätter att vässa förmågan med gemensamma specialförbandsoperationer med fokus på Östersjöregionen. Just nu pågår en svenskledd specialförbandsövning i södra Sverige och på Gotland där man övar och utvecklar operativ och taktisk ledning och samordning av flera parallella strids- och underrättelseoperationer.

Under övningen prövas också nya metoder och ny teknik som utvecklar det bilaterala samarbetet ytterligare.

För att kunna genomföra specialoperationer i en skarp situation måste vi vara samtränade, ha prövats tillsammans under kontrollerbara förutsättningar och därmed byggt ett ömsesidigt förtroende för varandras förmågor. Därför är återkommande övningar med våra samarbetspartners hemma och borta så viktiga, säger chefen för Specialförbandsledningen, brigadgeneral Anders Löfberg.

Vid niotiden på lördagen 23 oktober landade ett svenskt och ett amerikanskt Herkulesplan på en vägbas på mellersta Gotland, hos gotlänningarna är vägavsnittet mer känt som Brorakan. Det amerikanska flygplanet lastade ur ett raketartillerisystem benämnt Himars, eller M142 High Mobility Artillery Rocket System. Det hela var ett moment i den pågående specialförbandsövningen.

Genom att ständigt utmana oss själva och våra partners blir vi hela tiden bättre. Det kan vi bara åstadkomma genom återkommande gemensamma övningar och utbyten med våra samarbetspartners, säger brigadgeneral Anders Löfberg

Syftet med övningen är bland annat att öva ledning och genomförande av flera parallella moment med strävan att vidareutveckla förmågan att genomföra gemensamma operationer.

Sveriges säkerhetspolitik bygger på att vi i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller en konflikt samarbetar med andra och att vi skall kunna ge och ta emot militärt eller civilt stöd. Ur det perspektivet är bilaterala övningar också nödvändiga för att göra praktiska förberedelser om en kris skulle uppstå.

Vi har tagit ytterligare steg i samarbetet där vi med amerikanskt militärt transportflyg har förflyttat ett långräckviddigt artillerisystem till Gotland, omlastat till ett svensk militärt flyg för vidare transport inom Sverige. Möjligheten att agera med denna och andra typer av mark- eller luftburna vapensystem tillsammans med våra samarbetspartners, bedömer jag undanröjer eventuella tvivel om vår gemensamma förmåga att utgöra en garant för säkerheten i Östersjöområdet, säger brigadgeneral Löfberg. Övningen fortsätter under helgen.

Himars, eller M142 High Mobility Artillery Rocket System.

För en månad sedan övade för första gången på 21 år P 18 med stridsvagnar på Gotland.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

8 thoughts on “USA:s specialförband övar på Gotland med raketer

 1. Sverige skall vara neutralt och inte samarbeta med någon stormakt.
  Att samarbeta med USA som förlorat alla krig efter andra världskriget, utom Grenada-kriget, är ju direkt sinnesslött.

  4
  3
  • I min historiebok står att USA vann det viktigaste kriget överlägset.

   USA hindrade Sovjetunionen från att utsträcka sitt kommunistiska inflytande under det Kalla kriget och det blev bara rester kvar av Sovjet och kommunismen.

   4
   1
 2. Vi är ju neutrala, om vi tillåter ryssar spionera så kan vi väl låta USA leka krig hos oss.

  4
  3
 3. Börjar påminna om Irak. Så länge som Saddam förde en politik som gillades av USA fick landet stöd i form av bl.a vapen och militär utbildning. Men en dag ville Saddam inte längre leka i samma sandlåda som USA och hur det gick vet vi. Samma i de flesta mellanamerikanska småländerna samt några i Sydamerika. Chile är väl mest känd. så länge som Sverige för en proamerikansk politik så är allt frid och fröjd. Men skulle vi få ledare som kanske vänder sig till något av de länder som inte finns under det amerikanska paraplyet så finns en stor risk för en amerikanskt försök att störta den regeringen, Ukraina ett exempel, där CIA lyckades få folket att kasta ut en folkvald president för att han ville göra affärer med Ryssland. Lita aldrig på USA. Dom hjälpte Sydvietnam genom att bomba sönder landet.

  18
  3
 4. Det tackar vi för!
  Det är nog nödvändigt, eftersom Moderaterna lade ner stora delar av
  Vårt Fosterlands försvar.
  Försvaret på Gotland sålde de väl ut nästan helt?

  14
  4
  • Ansvaret för slakten av Försvarsmakten delas av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Försvarsbesluten togs 1992, 1996 och år 2000. Endast SD är utan ansvar.

   Avvecklingen följde av att Sverige skrotade merparten av sitt militära försvar efter Sovjetunionens fall. Man trodde inte längre att Sverige skulle invaderas eller hamna i krig.

   Det började dock med 1968 års försvarsbeslut, då inleddes en successiv nedrustning av försvaret som har resulterat i en successiv minskning av den årliga värnpliktiga åldersklassen på cirka 50000 män till dagens cirka 5000 män och kvinnor.

   19
 5. Det är full fart på de militära övningarna nu i oktober. Märks av både till sjöss och i luften. Vårt grannland Finland deltar även i övningarna. Med en del sina militära marin och flyg förband.

  Mellan den 18-28 oktober 2021 genomförs marinövningen Swenex-21 (Swedish Naval Exercise). Den är en nationell övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus. Övningen syftar till att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till strid.

  Övningen genomförs i östersjöområdet från Ålandsförträngningen till Öresund längs Sveriges öst- och sydkust mellan den 18-28 oktober. Övningen är nationell och samtliga marina förband deltar i Swenex-21. Finland, som är Sveriges viktigaste samarbetspartner deltar med flera fartyg.

  Totalt deltar omkring 2 200 personer i övningen varav merparten från Sveriges marina förband. Ett drygt 20-tal större stridsfartyg korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg och ubåt deltar tillsammans med stridsbåtar och bevakningsbåtar. Åtta fartyg som tillhör finska marinen är också med.

  Swenex-21 genomförs samtidigt som Luftförsvarsövning 21 och gemensamma övningsmoment med helikoptrar och stridsflygplan från flygvapnet kommer att genomföras.

  Några av dessa träningsmoment kommer att genomföras under övningen:

  – Ta och säkra kuststräcka för att försvara Sverige mot en angripare
  – Sjöfartskydd, för att säkra import och viktiga hamnar
  – Öva logistikförsörjning av krigsförbanden
  – Öva sjöminering
  – Samverkan med andra myndigheter, exempelvis Kustbevakningen

  Under perioden 21 oktober klockan 12 till och med 27 oktober klockan 12 genomför flygvapnet en nationell luftförsvarsövning. Övningen som kallas Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21, baseras på ett nationellt scenario och är en övning främst för de svenska luftstridskrafterna. Vid övningen deltar också finska flygvapnet. Under övningsperioden kommer flygverksamhet att ske dygnet runt i flera dygn.

  https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/swenex-21/

  10

Kommentera