De oföddas rättigheter

INSÄNDARE. När min mor var 18 år blev hon erbjuden abort. Just nu sitter jag här och skriver ett brev för de ofödda barnens rättigheter.

Idag är min mor glad att hon inte gjorde abort. Vad vill jag säga med detta? Jo, att läkare och sjuksköterskors första inställning måste vara att rädda liv och uppmuntra kvinnan att föda sitt barn.

Över 30 000 aborteras varje år. Den 29 maj 1974 röstade riksdagen ja till fri abort. Sedan dess har över 30 000 foster aborterats i Sverige varje år totalt närmare en miljon.

Utländska kvinnor rätt till fri abort i Sverige. Förra socialministern Göran Hägglund (KD) lägger fram ett lagförslag som ger utländska kvinnor rätt till fri abort i Sverige.

Det är helt unikt för en kristdemokratisk partiledare. Vi som alltid försvarar det ofödda barnets rätt ska inte utvidga aborträtten för hela Europa och världen, säger riksdagsledamoten Lennart Sacrédus.

Han är en av sex riksdagsledamöter som gått ut offentligt och protesterat mot förslaget.

”En fristad” för sena aborter. De varnar för att Sverige blir ”en fristad” för sena aborter. De får stöd av både tunga partiprofiler och kristna grupper utanför politiken. Många som är kristna kommer bara att rösta på de som står upp för de oföddas rättigheter. Abortturism strider mot den kristna trons grundvalar.

I Bibeln som är Guds ord så finns det två bibelställen som försvarar de oföddas rättigheter. Läs 1 Mosebok 1:27-31 och 2 Mosebok 1: 15-21.

Ellinor Grimmark är ett bra föredöme som barnmorska hon säger att ”Mitt samvete förbjuder mig att utföra aborter”

Herren vet allt och är överallt

Psaltaren 139

Ulrik Petersson

12 thoughts on “De oföddas rättigheter

 1. För ett drygt år sedan kunde vi läsa om läkaren som utförde en sen abort och det visade sig att hon aborterat ett levande foster. Hon gör sedan allt hon kan för att rädda detta ofödda liv men misslyckas.
  Hade vi haft en gräns för fri abort på 8 – 12 veckor hade många barn räddats till livet.
  Vi hade inte behövt stjäla barn från chilenska mödrar eller adoptera från konstiga länder då det funnits svenska barn att tillgå för adoptionsmarknaden
  Vi hade sluppit mycket av den problematik som adopterade känner inför det vita i svenska samhället.
  Tobias Hübinette är ett bra och talande exempel på vad jag menar

  14
  1
 2. Den herre Ulrik refererar till tycks vara utan makt och att han vet inte allt och är inte överallt utom i vissa folks fantasi.
  Om denne osynlige herre fanns, varför skulle han tillåta människor förgöra varandra eller tillåta att använda abort istället för preventivmedel?

  3
  4
 3. Detta rör en diskussion som man aldrig kan vinna. I ena ringhörnet är du barnamördare. I andra ringhörnet är du taliban. Hur du än vänder dig så har du fel. Vem har rätt att bestämma? Det blivande barnet, modern eller fadern?

  Barnet klarar sig inte utan modern. Med modern teknisk avancerad utrustning kan en maskin ersätta modern från ungefär vecka 21. Har inte modern rätt till sin kropp? Borde inte fadern få säga sitt? Sedan ska vi komma ihåg att de flesta aborter sker före vecka 12. I dag finns också dagen-efter-piller.

  Ni ser hur omöjligt det blir.

  15
  4
 4. Aborter skall tillåtas, men i en begränsad omfattning.
  Vid fara för moderns eller barnets liv, eller vid allvarliga sjukdomsförlopp.
  Abort skall också tillåtas när kvinnan har blivit våldtagen!
  I övrigt är abort att betrakta som mord och skall straffas ddärefter.
  Och istället för att ta barn från fjärran länder, så kan föräldrar som vill adoptera istället då erbjudas svenska barn!

  24
  3
 5. Ulrik Petersson, du hänvisar till gamla testamentet (judarnas bibel)som Guds ord för mig som kristen…

  Har du helt missat att Gud insåg sitt misstag med judarna och som Jesus upphävde det gamla förbundet med över 600 galna påbud?
  Gud själv behöll då endast 10 guds bud samt lade till dubbla kärleksbudskapet. Inte ett ord om abort i dessa texter.

  Många som kallar sig kristna har gravt missuppfattat gamla testamentet som påbud och Guds ord, utan att inse att det endast är historieboken med kontexten till Nya testamentet som sen kristen tro baseras på.

  Tyvärr är du långt ifrån ensam om denna villfarelse bland de som kallar sig kristna, det vore synnerligen intressant om fler lärde sig skilja på äpplen och päron…

  7
  7
 6. Ovanligt inlägg. Vad är syftet? Skall bibeln bestämma våra lagar, och vem skall tolka den.?

  12
  20

Kommentera