JO – riktar skarp demokrati-kritik mot åtta sörmländska kommuner

DEMOKRATI/KORRUPTION. JO Per Lennerbrant har granskat en påstådd samordning mellan åtta kommuner och en region vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19. Granskningen har även avsett andra närliggande frågor, rapporteras i ett pressmeddelande.

JO Per Lennerbrant. Foto: Pernille Tofte

Granskningen har gjorts med anledning av en anmälan om att vissa kommuner i Södermanlands län och Region Sörmland samordnat sina beslut om att inte lämna ut uppgifter om antalet personer inom äldreomsorgen som drabbats av covid-19.

Anmälan riktade sig mot åtta kommuner och en region (Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Region Sörmland). Av utredningen framgår att fyra av de anmälda kommunerna den 9 april 2020 fick in en begäran från en journalist om en sammanställning av de nämnda uppgifterna.

Enligt JO ger utredningen en bild av att personer i ledande befattning i flera av kommunerna och i regionen drog upp riktlinjer för hur framställningarna skulle hanteras. JO kan dock inte slå fast att de formella besluten med anledning av framställningarna fattades på osakliga grunder.

Omständigheterna runt det beslut som fattades i en av kommunerna (Gnesta kommun) är dock sådana att det finns en risk för att det kan uppfattas som att beslutet inte fattades på ett objektivt sätt. Enligt JO innebär det att regeringsformens krav på objektivitet inte iakttagits. Den tillförordnade kommunchefen, som var den som fattade beslutet, kritiseras för det.

JO kritiserar också Region Sörmland för att ha gallrat en allmän handling utan att det fanns rättsligt stöd för det och regiondirektören i regionen för att han raderade tre mejl efter att de begärts ut.

– Det som kommit fram genom utredningen visar på en bristande förståelse och respekt hos personer i ledande befattning i flera av kommunerna och i regionen för den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar och för den viktiga roll som medierna spelar för granskningen av offentlig verksamhet. De diskussioner som fördes har varit olämpliga och jag har förståelse för att det uppkommit misstankar om att kommunerna och regionen önskat begränsa insynen i sin verksamhet, säger JO Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

Beslut dnr 3718-2020

Sörmlands Media ska ha en eloge som började denna granskning…

-Pettersson konstaterar några saker:

 • Regeringsformens (grundlagens) krav på objektivitet har inte iakttagits.
 • Mejl har raderats efter att de begärts ut.
 • En bristande förståelse och respekt hos personer i ledande befattning i flera av kommunerna och i regionen för den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar.
 • Alltså ännu, kortare, mygel för allmänhet och media.

***

TIDIGARE 2020-07-03. JO utreder åtta kommuner för mörkad utbredningen av coronaviruset i Södermanland

KORRUPTION/BROTTSLIGHET. All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en del av riksdagens kontrollmakt (alltså folkets kontrollmakt). JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de anställda befattningshavarna.

JO har beslutat att utreda en anmälan mot åtta kommuner och en region som påstås ha samordnat sin hantering av en journalists begäran om att få ta del av uppgifter som rör covid-19.

I en anmälan till JO fördes det fram klagomål mot åtta kommuner och en region (Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Region Sörmland). I anmälan uppges att kommunerna och regionen, inom vad som omnämns som ett kommunikationsnätverk, samordnat sin hantering avseende en journalists begäran om att få del av sammanställningar av uppgifter som rör covid-19.

Kommunerna och regionen har nu uppmanats att göra en utredning och yttra sig om den i anmälan påstådda samordningen. De har även uppmanats att besvara vissa frågor och redovisa sin bedömning av om reglerna i bl.a. tryckfrihetsförordningen har följts.

– Uppgifterna i anmälan väcker frågor om offentlighetsprincipen har följts. Jag vill därför ha kommunernas och regionens redogörelse för vad som har hänt, säger justitieombudsmannen Per Lennerbrant.

Kommunernas och regionens yttranden ska ha kommit in till JO senast den 16 oktober 2020.

***

TIDIGARE 2020-05-03. Kommuner mörkar utbredningen av coronaviruset i Södermanland

KORRUPTION. Toppcheferna i Sörmland har aktivt försökt mörklägga hur omfattande smittspridningen av coronaviruset är inom äldreomsorgen i Södermanland. Flera kommuner samt Region Sörmland har pratat ihop sig om en gemensam strategi mot media, rapporterar Södermanlands Nyheter med flera.

Johan Persson, kommunchef i Oxelösund. Pressbild

Förhalningstaktik används av samtliga kommuner som fått begäran, vilket bekräftas i en sammanfattning av det man kommit överens om, som Johan Persson, Oxelösunds kommunchef, skickat till alla kommuner och till regionen. “Ingen kommun kommer att svara innan onsdag”, slås det fast i mejlet.

I flera artiklar har tidningar avslöjat att sörmländska kommuner mörkat uppgifter gällande hur utbredd coronasmittan är inom äldreomsorgen. Samtidigt har flera kommuner tillsammans med Region Sörmland medvetet försvårat för media att ta del av uppgifterna genom att konspirera med varandra.

-Pettersson säger att detta är korruption på hög nivå, politiker och tjänstemän verkar ha glömt vilka som är deras arbetsgivare. Skattebetalare ska bara betala och inte vara till besvär tycks de anse.

Troligen är politikerna inblandade i tjänstemännens mygel eftersom det fortsätter år efter år.

Den som åsidosätter offentlighetsprincipen gör sig skyldig till tjänstefel enligt brottsbalken och kan dömas till böter eller fängelse i högst två år, och vi ska veta att mygel med offentlighetsprincipen är det lilla som sker mot skattebetalarnas vilja i kommunerna och de tjänstemän som är ärliga nog att protestera får sparken.

Bra gjort av Sörmlands Media…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

4 thoughts on “JO – riktar skarp demokrati-kritik mot åtta sörmländska kommuner

 1. … och
  * …och för den viktiga roll som medierna spelar för granskningen av offentlig verksamhet

  F.ö ser (om man nu kan se sånt) JO overkligt tillrättalagd i sin person ut

Kommentera